Transilvania, viitorul pentru noi toți!

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)


Transilvania, viitorul pentru noi toți!

Sănătate:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Educație; Cercetare:

> Copiii sunt suprasolicitaţi din cauza programei școlare încărcate inutil. Propunem reducerea materiei de studiu într-un mod eficient și eliminarea obligativităţii temelor de casă.
> Este nevoie de mai multe școli profesionale, manuale adecvate și dotări moderne în școli, pentru ca tot mai mulţi tineri să aibă acces la un învăţământ de calitate indiferent de limba de studiu. Propunem organizarea examenului de Bacalaureat în două trepte.
> Trebuie aplicată în regim de urgenţă legea educaţiei: elevii din clasele maghiare trebuie să înveţe limba română după o programă specială, cu un manual special, în toţi cei 12 ani de învăţământ școlar, deoarece este în interesul lor, să înveţe limba română ireproșabil.
> Salarii mai mari pentru pedagogi! Vrem indexarea cu 25 procente a salariilor din învăţământ.
> Școli moderne! În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, trebuie să acţionăm cât mai eficient și să continuăm renovarea și dotarea unităţilor școlare. Obiectivul nostru este ca, până în anul 2020, să finalizăm ce am început, iar elevii din toate localităţile din Transilvania să înveţe în condiţii bune, moderne.

Justiție și anticorupție; Democrație:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Piața muncii și crearea de noi locuri de muncă:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Pensii și asigurari sociale; Politici sociale:

> Creșterea salariului minim pe economie! Mai mult de o treime din populaţia României trăiește la limita pragului de sărăcie. De aceea, propunem o creștere a salariului minim, în patru ani acesta trebuie indexat de la 1.250 lei cât este în prezent, la 2.000 lei.
> Pensii decente! Toţi oamenii care au muncit cinstit au dreptul la pensii care să le garanteze un nivel de trai decent și sigur. Cerem Guvernului să asigure stabilitatea valorii pensiilor pentru toate categoriile de pensionari.
> Reduceri de impozite pentru familii! Iniţiem introducerea unei scheme de impozitare prin care familiile să beneficieze de reduceri la plata impozitelor în funcţie de numărul copiilor pe care îi au în întreţinere. Concret, această măsură ar însemna 4 la sută pentru 2 copii, 6 la sută pentru 3 copii, iar pentru 4 copii 8 la sută reducere la plata impozitului pe venit.
> Reduceri suplimentare la plata utilităţilor! Propunem ca valoarea TVA să fie redusă de la 20 la 9 procente, în cazul tuturor utilităţilor publice, așa cum a fost posibil și în cazul facturilor pentru apă potabilă.

Cultură; Culte:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Tineret; Sport:

> Vom iniţia în Parlament o propunere legislativă prin care tinerii antreprenori aflaţi la început de drum să fie scutiţi pentru trei ani de la plata altor impozite în afara celor pentru venit.

Finanțe publice și buget:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Administrație publică; Reforma în sistemul de stat:

> Vrem un stat modern, unde comunităţile locale au dreptul de a decide singure în toate problemele care le privesc în mod direct, fără să li se impună decizii de la București.
> Susţinem forma de reorganizare regională care conferă drept de decizie deplină localităţilor din Transilvania.
> Trebuie eliminată birocraţia inutilă și influenţa Bucureștiului în deciziile locale. Propunem desfiinţarea instituţiei prefectului din judeţe.

Politică externă:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Apărare; Siguranța cetățeanului:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Industrie; IMM-uri; Comerț exterior:

> Susţinem ideea înfiinţării societăţilor comerciale într-o singură zi, iar înfiinţarea
acestora să nu depindă de alte costuri.
> Vom iniţia în Parlament o propunere legislativă prin care tinerii antreprenori aflaţi la
început de drum să fie scutiţi pentru trei ani de la plata altor impozite în afara celor
pentru venit.

Energie; Mediu:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentară:

> Gospodării familiale prospere. Propunem ca Guvernul să sprijine înfiinţarea întreprinderilor agricole familiale cu 50.000 de euro și trei ani de scutire de la plata impozitului.
> Reglementarea instituţiei posesiunii. Până în anul 2020 cerem finalizarea înscrierii terenurilor în registrul de cadastru funciar, iar taxa de primă înregistrare să fie plătită de stat.
> Obiectivul nostru principal este asfaltarea drumurilor din mediul rural și
construirea drumurilor expres.

Infrastructură; Construcții:

> UDMR este singura formaţiune politică preocupată de construcţia autostrăzilor în Transilvania. Vom susţine activitatea viitorului Guvern cu condiţia finalizării autostrăzilor Transilvania Nord și Transilvania Sud.
> Obiectivul nostru principal este asfaltarea drumurilor din mediul rural și construirea drumurilor expres.
> Un alt obiectiv important este ca între două colţuri ale Transilvaniei călătoria cu trenul să dureze cel mult 5 ore, și nu 9, cum este în prezent. În acest scop este necesară reabilitarea transportului feroviar, modernizarea trenurilor și reţelelor de
cale ferată. Până în 2018 aceasta înseamnă 345 de kilometri de cale ferată.

Fonduri europene:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Încurajarea investițiilor; Piața de capital:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Turism:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Tehnologia informațiilor și comunicații:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Altele:

> Cu prilejul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire și crearea României moderne, cerem respectarea promisiunilor făcute maghiarilor în 1918, la Alba Iulia. Propunem încheierea unui nou acord de convieţuire interetnică, care să garanteze, în mod real și pe termen lung, buna convieţuire între români și maghiari, iar noi să trăim cu respect și demnitate ca maghiari în România.
> Ne dorim o nouă Constituţie, nu amendarea actualei legi fundamentale. Vrem o Constituţie modernă, care să admită comunitatea maghiară din România ca factor constituant al statului.

Menţiuni:

Măsurile propuse mai sus sunt extrase din programul de guvernare al partidului, care poate fi consultat integral, în limba română, aici
și în limba maghiară, aici.