România #pebune

Partidul Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT)


România #pebune

Sănătate:

> Asigurări de sănătate private cu pachet minim garantat la stat și direcționarea contribuției la alegerea contribuabilului
> Medicii acasă: condiții de muncă corecte şi perspective de carieră pentru medicii tineri
> Curățenie generală în spitalele publice: proceduri și standarde unice de funcționare, management profesionist, inspecții pe bune

Educație; Cercetare:

> Același start în viață: fiecare copil la grădiniță și la școală, cu valori în școală şi pregătire adecvată pentru piața muncii
> Materii la alegere în proporție de 30% și maxim 30 de ore/săptămână în școală
> Carieră didactică pe bune: pregătire continuă, salarii decente (1000 EUR brut în loc de 1000 RON net), concursuri corecte pentru profesori și directori, desființarea inspectoratelor școlare (inspecții da, inspectorate nu)
> Centre de cercetare și dezvoltare cu participarea specialiștilor români din țară și din străinătate, inclusiv prin parteneriate cu universități și companii globale de top

Justiție și anticorupție; Democrație:

> Confiscarea extinsă a averilor obținute ilicit și recuperarea integrală a prejudiciilor
> Triplarea pedepselor pentru acte de corupție și alte infracțiuni conexe
> Combaterea corupției dinspre mediul privat înspre mediul public: coaliție a firmelor curate, lista companiilor curate publicată anual de ANAF etc.
> Parlament pentru cetățeni: toate voturile la vedere, absențe nemotivate sancționate drastic, monitorizarea și reducerea cheltuielilor fiecărui parlamentar
> Reforma electorală: fără prag electoral, maxim 1.000 de semnături de susținere a candidaturilor pentru alegeri, eliminarea indemnizațiilor pentru consilierii locali/județeni/generali
> Presa, a patra putere în stat: independentă, profesionistă şi echidistantă

Piața muncii și crearea de noi locuri de muncă:

> Locuri de muncă pe bune, prioritate națională: creșterea ratei de ocupare a forței de muncă prin măsuri pentru tineri, femei și grupuri vulnerabile, inclusiv prin parteneriate public-private pentru formare profesională și reintegrare pe piața muncii
> Scăderea taxării muncii cu minim 5%, eșalonat în următorii 5 ani

Pensii și asigurari sociale; Politici sociale:

> O masă caldă în fiecare zi și rechizite școlare gratuite pentru elevi până în clasa a XII-a pentru reducerea abandonului școlar
> Simplificarea procedurilor de adopție și programe de integrare socială, inserție pe piața muncii și dezvoltare continuă a copiilor post-instituționalizați
> Ajutoare sociale în alimente şi bonuri pentru utilități

Cultură; Culte:

> Revigorarea cinematografiei naționale
> Deschiderea pieței culturale românești, pentru internaționalizarea produselor oferite și pentru dezvoltarea unui ghid de bune practici care să faciliteze promovarea produselor culturale de valoare: artele spectacolului – dans, muzică, teatru, operă
> Reabilitarea patrimoniului cultural

Tineret; Sport:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Finanțe publice și buget:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Administrație publică; Reforma în sistemul de stat:

> Depolitizare reală prin concursuri transparente și obiective pentru toți funcționarii publici și salarizare bazată pe performanță
> Reducerea cheltuielilor administrative prin stimularea asocierii între localitățile mici pentru asigurarea unor servicii comune (urbanism, inginerie civilă, management de proiect, fonduri europene, juridic etc.)
> Banul public la vedere: 100% printr-un Sistem Electronic de Achiziții Publice (SEAP) simplificat și îmbunătățit

Politică externă:

> Mai puternici împreună: asumarea unui rol de lider regional în extinderea UE către Republica Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest
> Circulație liberă în toată lumea pentru cetățenii români (inclusiv SUA și Canada)
> Unirea României și Republicii Moldova ca rezultat al voinței cetățenilor

Apărare; Siguranța cetățeanului:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Industrie; IMM-uri; Comerț exterior:

> Bancă de dezvoltare românească pentru sprijinirea antreprenori români și pentru acoperirea necesarului de investiții în infrastructură

Energie; Mediu:

> Minerit fără cianură în România
> Stop defrișărilor ilegale și interzicerea exportului de masa brută lemnoasă
> Gestionarea riscurilor regionale, inclusiv pentru proiectul centralei nucleare de la Kozlodui

Agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentară:

> Stimularea culturilor cu valoare adăugată mare, competitive la nivel global
> Sprijinirea micilor fermieri prin: facilități fiscale pentru încurajarea asocierii, cursuri de pregătire, credite și fonduri specializate pentru investiții în infrastructură și producție agricolă
> Creșterea accesului produselor românești la piața internă și externă prin centre de colectare și distribuție moderne și eficiente

Infrastructură; Construcții:

> Acces la oportunități: maxim o oră până la o reședință de județ pentru orice cetățean prin creșterea conectivității zonelor metropolitane și programe integrate de regenerare urbană
> Prioritizarea investițiilor în drumuri, apă, canal și în infrastructura socială (școli, spitale, centre culturale și sportive), și oprirea proiectelor noi până la finalizarea celor în execuție

Fonduri europene:

> Înființarea imediată a unităților de absorbție a fondurilor europene și de atragere a investițiilor la nivelul tuturor autorităților locale și județene
> Simplificarea ghidurilor solicitanților și a procedurilor de evaluare, selecție și implementare a proiectelor cu finanțare europeană
> Realizarea de sisteme de depunere și evaluare online a proiectelor pe toate Programele Operaționale
> Implementarea unui sistem care să permită aplicanților pe fonduri europene să urmărească circuitul parcurs de propria cerere de finanțare
> Implementarea unui sistem de criterii de performanță în cadrul Autorităților de Management și a Organismelor Intermediare
> Regândirea împărțirii sarcinilor între Autoritățile de Management (AM) și Organismele Intermediare (OI) - AM-urile trebuie să joace un rol strategic, OI-urile trebuie să joace un rol operațional
> Dezvoltarea unui sistem performant de monitorizare și evaluare a programelor și proiectelor finanțate din fonduri europene

Încurajarea investițiilor; Piața de capital:

> Diaspora, resursă strategică: doi lei de la guvern pentru fiecare leu repatriat și investit acasă de către un român de peste hotare
> Înființarea birourilor de investiții românești în întreaga lume, mai ales în marile centre economice (New York, Londra, Singapore, Shanghai, Silicon Valley, Seul etc.), pentru atragerea investitorilor străini în țară și pentru sprijinirea investițiilor românești peste hotare

Turism:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Tehnologia informațiilor și comunicații:

> Crearea unui grup de lucru de specialiști IT&C români din România și din diaspora care au un rol consultativ în cazul strategiilor și proiectelor de dezvoltare naționale din acest domeniu
> Încurajarea și sprijinirea investițiilor în tehnologii IT&C pentru eficientizarea și creșterea scalabilității IMM‐urilor
> Dezvoltarea unui mecanism de cooperare eficient între universități și industria IT, care să aibă ca rezultat un număr cât mai mare de specialiști IT cu înaltă calificare. Sprijinirea dezvoltării unei comunități IT cu acces la infrastructura necesară pentru a‐și desfășura activitatea, axându‐se în special pe inovare și parteneriate
> Promovarea și sprijinirea companiilor autohtone din sectorul IT în vederea dezvoltării economice și a potențialului lor inovator, contribuind direct și indirect la o dezvoltare regională durabilă
> Extinderea prezenței la nivel internațional prin competitivitate ridicată și prin produse și servicii inovatoare.
> Valorificarea creativității și a noilor tehnologii prin susținerea inițiativelor antreprenoriale, atragerea investițiilor și încurajarea inovării și conectarea la piața globală

Altele:

Menţiuni:

Măsurile propuse mai sus sunt extrase din programul de guvernare al partidului, care poate fi consultat integral, aici. Suplimentar față de acest program, PACT a aderat la Platforma #Romania100, propusă de premierul Dacian Cioloș pentru continuarea mandatului.