Programul politic PRR

Partidul Republican din România (PRR)


Programul politic PRR

Sănătate:

> Sănătatea pentru toți este una din prioritățile Partidului Republican din România. Toți cetățenii României indiferent de situație financiară, poziție socială, etnie, trebuie să beneficieze de aceleași șanse la sănătate și tratament, iar ponderea resurselor bugetare alocate domeniului sănătății din produsul intern brut să fie unul similar cu cel al celorlalte state ale Uniunii Europene. Nu în ultimul rând trebuie pus accentul pe prevenire, prin diferite mijloace cum ar fi: educația, controale medicale periodice obligatorii și gratuite, etc

Educație; Cercetare:

> Educația este vitală pentru dezvoltarea unei societăți moderne democratice, tolerante și prospere. Scopul educației trebuie să fie acela de informare, acumulare și transmitere de cunoștințe de la o generație la alta a moștenirii culturale și spirituale, pregătirea persoanei pentru viața în societate pe baza egalității de șansă pentru toți, sprijin și ajutor pentru dezvoltarea propriului potențial, integrarea persoanelor aparținând minorităților etnice în societate.
Învățamântul de stat trebuie să fie gratuit conform prevederilor constituționale.
> Partidul Republican din România promovează dezvoltarea învățământului, cercetării, științei și culturii, a bisericii și a tradițiilor sale, condiții esențiale ale progresului și spiritualității naționale. De asemenea, susținem și încurajăm persoanele aparținând minorităților etnolingvistice în dorința lor de a-și însuși limba oficială a țării și cultura majorității, iar la rândul său majoritatea trebuie să aibă o largă deschidere către cultura minorităților. Limba română și alfabetul latin reprezintă repere fundamentale ale culturii românești.

Justiție și anticorupție; Democrație:

> Partidul Republican din România promovează libertatea ca mod de expresie a ființei umane, libertatea constituind o premisă fundamentală pentru ca fiecare persoană să-și poată construi propriul destin prin punerea în valoare a capacităților sale. Oricine invocă libertatea pentru sine trebuie să cunoască și să respecte libertatea celorlalți. Statul este obligat să garanteze tuturor cetățenilor o libertate politică și economică cât mai largă, libertatea de gândire, de expresie, de conștiință, de credință etc. Oricare cetățean trebuie să fie un membru activ al societății, participând în solidaritate cu alții la construirea binelui public comun, conceptul de libertate fiind strâns legat de cel al demnității umane.
> Partidul Republican din România apără drepturile omului, respectă dreptul la identitate culturală, lingvistică, religioasă și etnică a tuturor românilor, combate și condamnă extremismul de orice fel, manifestările de rasism, șovinism, separatism etnic sau teritorial.
> Susținem statul de drept democratic în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme în spiritul tradițiilor democratice ale poporului nostru. Milităm pentru respectarea suveranității naționale, a independenței și a unității statului, a integrității teritoriale, a ordinii de drept și a principiilor democrației constituționale.
> Acționăm pentru respectarea constituției și a legilor țării, pentru promovarea principiului separării puterilor în stat și milităm pentru asigurarea unor raporturi corecte între individ, societatea civilă și stat.
> Partidul Republican din România promovează valorile și interesele naționale, participând cu candidați în alegeri, stimulând participarea oamenilor la alegeri potrivit legilor în vigoare.
> Partidul Republican din România garantează și protejează proprietatea privată dobândită în mod legal și licit. Proprietatea privată stă la baza economiei de piață, fiind expresia economică a liberei inițiative a cetățeanului, proprietatea privată fiind factor esențial al progresului economic și al bunăstării individuale.

Piața muncii și crearea de noi locuri de muncă:

> Milităm pentru un stat democrat aliat al cetățenilor în bătălia pentru eradicarea șomajului și eliminarea sărăciei. Partidul va fi sprijinul cel mai puternic pentru adaptarea tuturor la schimbările pe care viitorul le va aduce;
> Susținem eliberarea completă de plată a unor impozite aferente activității întreprinzătorilor care creează și angajează în noi locuri de muncă, precum și acordarea de scutiri și avantaje pentru întreprinderile care măresc numărul de angajați. Unul dintre principalele criterii de performanță și eficiență economică trebuie să fie dinamica locurilor de muncă la scară națională.

Pensii și asigurari sociale; Politici sociale:

> Partidul Republican din România aplică ca unul din principiile sale de bază ale politicii urmate de acesta noțiunea de dreptate pe toate planurile. Dreptatea înseamnă lipsa oricărei discriminări și asigurarea practică pentru toți membrii societății, a drepturilor și libertăților proclamate prin constituție și legi. Dreptatea presupune dreptul fiecăruia la protecție contra acțiunilor arbitrare sau abuzive din partea statului sau a reprezentanților săi.
> Partidul Republican din România nu numai că respectă dar și promovează experiența generației în vârstă, aceasta fiind valorificată în interesul societății. Persoanele în vârstă au dreptul la protecție din partea statului, la respect și sprijin din partea tinerilor. Persoanele în vârstă au nevoie de un venit garantat din partea statului astfel încât să-și poată continua activitățile sociale, politice și culturale așa încât să le asigure o viață decentă și demnă. Partidul Republican din România are o organizație de seniori care are rolul de a indentifica problemele acestora, de a le oferi cadrul de manifestare politică și socială și de a asigura între aceștia și organizația de tineret a partidului o colaborare strânsă și eficientă.
> Milităm pentru un stat democrat aliat al cetățenilor în bătălia pentru eradicarea șomajului și eliminarea sărăciei. Partidul va fi sprijinul cel mai puternic pentru adaptarea tuturor la schimbările pe care viitorul le va aduce;

Cultură; Culte:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Tineret; Sport:

> Tinerii reprezintă viitorul țării. Ca partid orientat spre viitor considerăm că investiția în tineri este una strategica, fiind considerată cea mai de preț avuție națională, iar pentru aceasta tinerii trebuie să aibă acces nelimitat la educație.
> Susținem dreptul tinerelor familii de a avea locuință și locuri de muncă, pentru a rămâne în țară și după terminarea studiilor și vom promova politici privind obținerea de credite preferențiale pentru achiziționarea de locuințe și a bunurilor necesare.
> Tinerii sunt reprezentați la nivelul conducerii Partidului Republican din România .

Finanțe publice și buget:

> Partidul Republican din România are în vedere ca mărimea și numărul taxelor și impozitelor să fie într-un raport rezonabil pentru a nu sugruma inițiativa economică și pentru a nu fi în detrimentul creșterii și eficienței economice.

Administrație publică; Reforma în sistemul de stat:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Politică externă:

> Pledăm pentru afirmarea și apărarea intereselor naționale în structurile europene, euroatlantice și internaționale, pentru promovarea unei politici externe a statului consacrată dezvoltării relațiilor cu toate statele.

Apărare; Siguranța cetățeanului:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Industrie; IMM-uri; Comerț exterior:

> Partidul Republican din România susține întreprinderile mici și mijlocii care trebuie să beneficieze de sprijinul statului prin promovarea unei politici economice și fiscale cu norme simple, stabile și stimulatorii care să încurajeze activitățile economice, să atragă investiții directe prin simplificarea procedurilor fiscale, reducerea presiunilor generate de multiplele instituții specializate în control și aplicarea sancțiunilor, promovarea unei politici antimonopol, stimularea competitivității bunurilor și produselor autohtone, stimularea producătorilor autohtoni, acordarea de subvenții micilor producători agricoli.

Energie; Mediu:

> Partidul Republican din România consideră benefică extinderea suprafețelor împădurite, stoparea tăierilor abuzive a acestora printr-o legislație severă, în acest sens, conservarea Deltei Dunării și a rezervațiilor naturale, crearea altora noi, resurse energetice alternative și regenerabile cum ar fi: parcuri eoliene, energie solară, biocombustibil, reciclarea deșeurilor, etc

Agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentară:

> Partidul Republican din România are ca punct important al politicii sale relansarea agriculturii naționale, prin: stabilirea taxei 0 la importul tehnicii și utilajelor agricole, mărirea cuantumului subvențiilor acordate producătorilor agricoli și protejarea produselor acestora, în sensul că trebuie să aibă prioritate pe piața românească produsele agricole autohtone, prin crearea unui sistem de achiziție a producției agricole, promovarea produselor agricole autohtone, asigurarea pieței de desfacere, precum și stimularea exportului. Totodată avem în vedere necesitatea asigurării unei rețele de irigații.

Infrastructură; Construcții:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Fonduri europene:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Încurajarea investițiilor; Piața de capital:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Turism:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Tehnologia informațiilor și comunicații:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Altele:

> Partidul Republican din România este deschis colaborării cu alte partide politice. Competiția politică deschisă nu trebuie confundată cu lupta ireconciliabilă sau cu ura politică, competitorii politici nu trebuie să fie dușmani politici acolo unde puterea nu este un scop în sine, ci doar un mijloc prin care treburile importante ale țării să fie administrate în mod eficient. Servirea interesului național și a interesului cetățenilor este o datorie patriotică a tuturor partidelor, ce obligă la depășirea diverselor interese egoiste de partid sau de grup și la îmbrățișarea unor forme de dialog și de parteneriat politic corect, transparent și eficient

Menţiuni:

Măsurile propuse mai sus sunt extrase din programul partidului, care poate fi consultat integral, aici.