Program politic BUN

Partidul Blocul Unității Naționale (BUN)


Program politic BUN

Sănătate:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Educație; Cercetare:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Justiție și anticorupție; Democrație:

> Democraţia trebuie să prevaleze în toate domeniile vieţii pentru a permite cetăţenilor să decidă. Democraţia nu poate fi decât pluralistă, transparentă şi cu adevărat reprezentativă. Democraţia adevărată nu înseamnă doar dreptul cetăţenilor de a vota o dată la patru ani, ci obligaţia aleşilor de a reprezenta pe tot parcursul mandatului dorinţele cetăţenilor. Blocul Unităţii Naţionale va promova responsabilizarea clasei politice prin întărirea controlului cetăţenilor asupra aleşilor lor.
> În tradiţia modernităţii de centru-stânga, Blocul Unităţii Naţionale va promova principiile egalităţii, indiferent de sex, religie, naţie, considerând că discriminarea este o înjosire la adresa umanităţii.
> Blocul Unităţii Naţionale susţine necesitatea elaborării unui model de integritate publică exprimat prin prevederi legale şi proceduri de aplicare capabile să asigure reuşita luptei anticorupţie, pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legale ale cetăţenilor, cât şi a valorilor naţionale ale României.

Piața muncii și crearea de noi locuri de muncă:

> Creşterea numărului locurilor de muncă este de asemenea o prioritate naţională. Este garanţia bunăstării populaţiei şi a păcii sociale. O economie nu se poate dezvolta sănătos atâta vreme cât peste trei milioane de români muncesc în străinătate, aducând plusvaloarea muncii lor altor economii. Locuri de muncă mai multe şi mai bine plătite, prin dezvoltarea industriei şi a sectoarelor economice de vârf, precum și a agriculturii, reprezintă sloganul economic al partidului.

Pensii și asigurari sociale; Politici sociale:

> Economia socială de piaţă reprezintă modelul economic aplicat în ţări avansate economic şi care a condus la rezultate considerabile în dezvoltarea și creșterea nivelului de trai. Are la bază respectul faţă de proprietate şi principiul răspunderii sociale a antreprenorilor, fiind economie liberă de piaţă, dar orientată, totodată, și spre comunitate.

Cultură; Culte:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Tineret; Sport:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Finanțe publice și buget:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Administrație publică; Reforma în sistemul de stat:

> Întărirea instituţiilor statului va trebui să devină o prioritate naţională. Atât instituţiile publice locale, cât și cele judeţene şi naţionale, administrează bunurile publice în interesul comun. Buna guvernare înseamnă instituţii puternice din care să dispară corupţia şi care să acţioneze pentru binele general.

Politică externă:

> Blocul Unităţii Naţionale va acţiona pentru recâştigarea demnităţii pierdute. Drumul european şi euro-atlantic al ţării noastre presupune respect şi preţuire din partea partenerilor, nicidecum statutul de ţară de mâna a doua.

Apărare; Siguranța cetățeanului:

> Blocul Unităţii Naţionale se pronunţă şi sprijină elaborarea unei noi strategii naţionale de apărare a României, având în vedere degradarea securităţii din unele regiuni învecinate, din Europa şi din lume. Blocul Unităţii Naţionale va acţiona pentru apărarea valorilor fundamentale ale naţiunii române, a independenţei, integrităţii şi suveranităţii României, pentru ca toţi cetăţenii să trăiască în liniște și siguranţă.

Industrie; IMM-uri; Comerț exterior:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Energie; Mediu:

> Blocul Unităţii Naţionale se declară militant în sfera ecologiei şi protecţiei mediului, considerând că natura este bunul cel mai de preţ pe care trebuie să îl lăsăm nealterat copiilor noştri. Niciun fel de dezvoltare economică nu se poate baza pe distrugerea şi risipirea resurselor, pe promovarea ori utilizarea unor sisteme ce produc poluarea mediului înconjurător.

Agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentară:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Infrastructură; Construcții:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Fonduri europene:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Încurajarea investițiilor; Piața de capital:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Turism:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Tehnologia informațiilor și comunicații:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Altele:

> Vor fi promovate valorile autentice, personalităţile române şi meritele lor, adevărata istorie a neamului românesc, aşa cum a fost scrisă ea de înaintaşii noştri. Valorile naţionale reprezintă fundaţia pe care vom construi acţiunea noastră politică.

Menţiuni:

Măsurile propuse mai sus sunt extrase din programul partidului, care poate fi consultat integral, aici.