PMP. Luptă pentru România

Partidul Mișcarea Populară (PMP)


PMP. Luptă pentru România

Sănătate:

> Legea sănătății, susținută de Partidul Mișcarea Populară, propune următoarele soluții pentru resetarea sistemului de sănătate: transformarea în mare parte a spitalelor în fundații ale statului, angajarea medicilor cu contracte pe termen limitat, prelungirea contractelor medicilor care înregistrează performanțe, plata medicilor în concordanță cu prestația acestora și cheltuirea fondurilor europene în mod corect în beneficiul pacientului.

Educație; Cercetare:

> Partidul Mișcarea Populară susține aplicarea Legii Educației Naționale în forma adoptată în anul 2011, o lege modernă care stopează extinderea abuzurile sistemului și susține depolitizarea managementului în educație, introducerea de standarde de evaluare a universităților, instalarea unor filtre credibile care să facă imposibile plagiatele și abaterile de la etica universitară, alocarea resurselor în învățământul superior doar în funcție de calitatea rezultatelor, a producției științifice și a încadrării absolvenților în piața muncii, transparență totală în actele decizionale ale şcolilor şi instituţiilor din educaţie, precum și salarizarea personalului în funcție de performanță, măsurată prin progresul școlar al elevilor.

Justiție și anticorupție; Democrație:

> Partidul Mișcarea Populară susține continuarea reformelor de modernizare a Justiției din România începute de Traian Băsescu, stoparea oricărei ingerințe a factorului politic în actul de justiție, consolidarea activității Direcției Naționale Anticorupție, a DIICOT și a Parchetului General, cu respectarea principiilor drepturilor omului.
> Partidul Mișcarea Populară susține necesitatea sprijinirii instituțiilor de presă printr-o legislație care să faciliteze independența economică și, implicit, libertatea de exprimare a jurnaliștilor, reformarea bazei legislative care guvernează Consiliul Național al Audiovizualului, precum și o nouă lege care să reglementeze activitatea instituțiilor publice de radio și de televiziune.

Piața muncii și crearea de noi locuri de muncă:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Pensii și asigurari sociale; Politici sociale:

> Partidul Mișcarea Populară propune soluții sustenabile pentru redresarea demografică și creșterea natalității, iar, în acest scop, a introdus în Parlamentul României o inițiativă legislativă care să stimuleze construcția de creșe și grădinițe.
> Partidul Mișcarea Populară consideră că este necesar să se creeze punți de legătură cât mai solide cu marea comunitate a românilor de pretutindeni. Reprezentarea cât mai echitabilă în fața instituțiilor statului român, problemele ridicate de procedurile birocratice necesare reînnoirii documentelor, echivalarea studiilor, problema pensiilor sau a taxelor cetățenilor aflați la muncă în străinătate și multe alte probleme zilnice își pot găsi numai prin lărgirea atribuțiilor unui minister multilateral, un Minister al Românilor de Pretutindeni.

Cultură; Culte:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Tineret; Sport:

> Partidul Mișcarea Populară susține necesitatea acordării de stimulente fiscale companiilor private care finanțează asociațiile sportive de masă, sprijinirea familiilor care au copii înscriși la programe sportive de performanță și sunt în stadiul de a face performanță, acordarea de facilități pentru achiziționarea echipamentelor sportive, precum și decontarea transportului spre și de la locurile de antrenament din țară și din străinătate.
> Partidul Mișcarea Populară consideră că dezvoltarea unor programe care să ofere oportunități certe de muncă și de carieră pentru tineri reprezintă un obiectiv de interes național. Astfel, dezvoltarea și încurajarea voluntariatului, acordarea de facilități fiscale pentru firmele care angajează tineri studenți, corelarea educației cu cerințele pieții muncii, precum și sprijinirea participării la diverse cursuri de calificare profesională finanțate din fonduri europene și burse de studii sunt pași esențiali pentru dezvoltarea și implementarea unor politici care să asigure oportunități pentru participarea tinerilor la viața socială.

Finanțe publice și buget:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Administrație publică; Reforma în sistemul de stat:

> Partidul Mișcarea Populară luptă pentru respectarea Constituției și pentru respectarea voinței celor 7.765.573 de români care au votat pentru reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane.

Politică externă:

> Partidul Mișcarea Populară este singurul partid care și-a asumat ca obiectiv de țară Unirea României cu Republica Moldova. În acest sens, propunem înființarea unui Minister al Reunificării, urmând exemplul Germaniei, în condițiile existenței Actului final de la Helsinki. Valorificarea acestui proiect național are rolul de a întări România, care astfel va avea de câştigat din punct de vedere al populaţiei, al teritoriului, urmând să dobândească perspective certe să devină una dintre puterile agricole ale Europei.

Apărare; Siguranța cetățeanului:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Industrie; IMM-uri; Comerț exterior:

> Partidul Mișcarea Populară propune acordarea unor reduceri de 10%-15% pentru firmele care își plătesc în avans taxele și impozitele, asigurând, astfel, o colectare anticipată la bugetul de stat, cât și un câștig bănesc pentru societățile comerciale. Este nevoie de un Birou Unic și de un sistem online pentru înființarea firmelor, dar și de simplificarea contabilității pentru IMM-uri. De asemenea, Partidul Mișcarea Populară susține crearea mai multor programe de finanțare pentru startup-uri din fonduri europene sau fonduri nerambursabile din partea statului român, dar și crearea unor instituții care să sprijine în mod real startup-urile și microîntreprinderile, prin consultanță, spații de lucru, incubatoare de afaceri administrate și finanțate de stat, un e-ghișeu funcțional, precum și de digitalizarea instituțiilor statului.

Energie; Mediu:

> Partidul Mișcarea Populară va promova politici pentru ameliorarea calităţii aerului, garantarea apei de calitate și continuarea eforturilor pentru o gestiune optimă a deșeurilor. De asemenea, Partidul Mișcarea Populară pledează pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în condițiile definite de strategiile Comisiei Europene.

Agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentară:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Infrastructură; Construcții:

> Partidul Mișcarea Populară susține necesitatea realizării unui pact între forțele politice privind Master Planul General de Transport al României în ceea ce privește prioritizarea clară a proiectelor de infrastructură în funcție de necesități și de resurse, prin alocarea continuă și coerentă a resurselor financiare necesare implementării acestora. De asemenea, Partidul Mișcarea Populară susține simplificarea procedurilor și obținerea avizelor în proiectele de infrastructură de transport, eficientizarea activității CNADNR și transparentizarea cheltuirii banilor publici pe proiecte de infrastructură.

Fonduri europene:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Încurajarea investițiilor; Piața de capital:

> Partidul Mișcarea Populară susține creșterea economică prin încurajarea investițiilor private, singurele capabile să producă valoare adăugată și o economie competitivă. Impozitele mici și ușor de plătit încurajează asumarea riscului antreprenorial, iar birocrația trebuie redusă drastic. Este nevoie ca autoritățile statului trebuie să fie capabile să vorbească între ele și să nu se mai acopere inutil cu hârtii.

Turism:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Tehnologia informațiilor și comunicații:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Altele:

Menţiuni:

Măsurile propuse mai sus sunt extrase din programul de guvernare al partidului, care poate fi consultat integral, aici.