Îndrăznește să crezi în România!

Partidul Social Democrat (PSD)


Îndrăznește să crezi în România!

Sănătate:

> Programul Național pentru vindecarea bolnavilor de Hepatită C: tratament fără interferon, vor fi incluși toți pacienții cu gradul F3. Cel puțin 10.000 de pacienți vor fi tratați în 2017.
> Anularea creșterii prețurilor la medicamente: anulăm HG 800/oct. 2016.
> Dezvoltarea companiei UNIFARM: trebuie să devină un jucător pe piață care să resolve problemele urgente ale Ministrului Sănătății în asigurarea medicamentelor necesare paciențior și asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente și vaccinuri pentru populație
> Ieftinirea medicamentelor inovative: Pe termen limitat, Ministerul Sănătății poate interzice
exporturile paralele pentru protejarea sănătății publice.
> Dezvoltarea infrastructurii medicale:
- spitalul republican „Carol Davila” în Capitală, până în 2020, spital clinic și universitar, centru de urgență, excelență și cercetare: peste 2.500 de paturi, institute de cercetare, echipamente performante. Adiacent Spitalului Republican se va construi un campus medical, care va avea: Complex medical pluridisciplinar (spital, clinici și institut de cercetare), Universitatea de Medicină și Farmacie, recuperare și sport de agreement, terenuri de sport, parc, zonă de agreement, heliport, creșă, grădiniță și școală, complex comercial și servicii, hotel pentru însoțitorii pacienților (1.200 locuri), zonă rezidențială pentru personalul medical și studenți, parcare.
- 8 spitale regionale noi, până în 2020, centre de urgență și excelență pentru toate specialitățile medicale. Descriere: 1.000 paturi, 10 clinici, 1 institut de cercetare, echipamente performante. Adiacent se va construi un campus medical cu toate facilitățile pentru personalul medical și însoțitorii pacienților
- reabilitarea și modernizarea infrastructurii existente: Spitalele județene, 150 ambulatorii de specialitate, 25 Unități de Primire Urgențe
- Dotarea fiecărui spital județean cu: Echipamente de imagistică modern (Cel puțin un CT și un RMN), Echipamente pentru analize de laborator, Paturi pentru arși (6-10 paturi), Achiziții centralizate, cu specificații tehnice care vor pune accentul pe calitate și pe satisfacerea nevoilor pacienților
- Dezvoltarea capacității de răspuns pentru Serviciile de Ambulanță și SMURD, Programul Național de Dotare cu Ambulanțe: Înnoirea treptată a parcului de ambulanțe, 1 ambulanță pentru urgențe medicale în fiecare comună, Creșterea capacității de intervenție în situații de urgență. Impact: 140 milioane €. Sursa de finanțare: Bugetul de stat
> Câte un medicament gratuit pentru fiecare boală: Fiecare pacient va avea la dispoziție un medicament gratuit pentru afecțiunea sa (Aceste medicamente compensate 100% vor fi în plus față de medicamentele gratuite asigurate prin programele naționale de sănătate).
> Actualizarea frecventă a listei medicamentelor compensate: Actualizare periodică a listei medicamentelor compensate (Prima actualizare la 1 martie 2017), Maxim 90 zile protocolul de aprobare a noilor medicamente
> Buget multianual pentru vaccinurile incluse în planul național, conform OMS: Prevenirea epuizării
Stocurilor, Vaccinarea la timp, Prevenirea îmbolnăvirilor în masă. Repornirea producției de vaccinuri și dezvoltarea Institutului Cantacuzino pentru asigurarea independenței în domeniul producției vaccinurilor - obiectiv strategic national.
> Introducerea unor noi programe naționale de sănătate publică
> Debirocratizarea accesului la tratament: Debirocratizare prin desființarea comisiilor de specialitate care aprobă accesul pacientului la tratamentul necesar, Accesul pacientului la tratamentul adecvat în momentul diagnosticării, Medicul terapeut alege cea mai bună variantă de tratament pentru pacientul său.
> Asigurarea finanțării integrale pentru toate serviciile medicale aferente unei boli finanțate printr-un program național
> Screening pentru depistarea bolilor cu impact mare asupra sănătății publice: Depistarea precoce a bolilor netransmisibile cu impact public ridicat (Beneficiari: aproximativ 4 milioane persoane), Depistarea precoce a malformațiilor congenitale (Beneficiari: aproximativ 1,2 milioane persoane), Depistarea bolilor infecțioase transmisibile -inclusiv cele cu transmitere sexuală (Beneficiari: aproximativ 500.000 persoane). Sursa de finanțare: Fonduri europene și Buget de stat
> Programe profilactice pentru copii: Consultații medicale preventive pentru depistarea diverselor afecțiuni cu debut precoce pentru copiii între 5 și 14 ani. Dezvoltarea cabinetelor medicale școlare și universitare inclusiv a celor stomatologice
> Revizuirea sistemului de salarizare - nivelul salariilor de la 1 ian. 2018:
Medici:
- 1.200 € brut Medic rezident anul I
- 2.650 € brut Medic specialist gr. V, clinic
- 3.377 € brut Medic primar gr. V, clinic
- 3.600 € brut Medic primar gr. V, ATI/urgență
- 0% impozitul pe venit
În aceste sume nu sunt cuprinse celelalte venituri care provin din gărzi, tichete de masă și vacanță, sporuri etc. Avantaj: fiecare tânăr care dorește să practice medicină în România va ști astfel că la angajare salariul său minim va porni de la 1.200 euro brut.
- asistenți medicali 100% creștere a salariilor
- infirmieri și Asistenți sociali 2.150 lei salariul minim brut
- angajați cu studii medii asistență socială 2.250 lei salariul minim brut
- angajați cu studii superioare asistență socială 2.500 lei salariul minim brut
> Alte beneficii financiare pentru personalul medical:
- Tichete de vacanță: Un tichet de vacanță pe an pentru toți bugetarii din sistemul medical, la nivelul salariului minim pe economie din acel an
- Fond premiere: Fond de premiere în limita a 5% din cheltuielile de salarizare la nivelul fiecărui ordonator de credite, pe baza unor criterii de performanță transparente stabilite cu sindicatele.
- Subvenționare chirii: Subvenționarea chiriilor pentru locuințele medicilor.
> Cabinete medicale:
- medicii de familie și din ambulatoriu vor fi sprijiniți pentru: Dotarea cabinetelor, Participarea la programe de educație medicală continuă, Conectarea la un sistem național de telemedicină. Efect: Diagnostic rapid și corect, fără deplasarea pacientului.
- medicii din spitale: Încurajarea și generalizarea utilizării în regim public-privat a cabinetelor din ambulatoriul spitalului. Efecte: Creșterea veniturilor medicilor, Decongestionarea secțiilor și urgențelor din spital.
> Centre de telemedicină naționale sau regionale în funcție de specialitate. Medicii care deservesc centrul vor fi plătiți separat de serviciile medicale decontate. Medicii și centrele medicale vor contacta centrul de telemedicină atât pentru stabilirea diagnosticului, cât și pentru a doua opinie medicală.
> Creșterea bugetului pentru sănătate: 6,4% din PIB până în 2020.

Educație; Cercetare:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Justiție și anticorupție; Democrație:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Piața muncii și crearea de noi locuri de muncă:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Pensii și asigurari sociale; Politici sociale:

> Creșterea veniturilor pentru toți salariații: salariul minim din ianuarie 2020: 1.750 lei brut
> Creșterea veniturilor pentru pensionari: creșterea punctului de pensie. Din ianuarie 2021, 1.775 lei. Creșterea pensiei minime garantate, din ianuarie 2018: 640 lei.
> Deduceri pentru familiile cu copii, din ianuarie 2018: familii cu venituri sub 5.000 lei/luna - 1.600 lei/an pentru fi ecare copil; familii cu venituri între 5.000 și 10.000 lei/luna - 1.200 lei/an pentru fiecare copil. Sumele se acorda în primul trimestru al anului urmator obținerii și declararii veniturilor, iar în cazul școlarilor sunt condiționate de un numar maxim de absențe nemotivate de 10%.
> CASS platit de la Buget pentru fiecare persoana adultă din familie (pentru familiile cu venituri sub 1.250 lei/luna fără salariați); CASS plătit de la Buget pentru soțul/soția salariatului aflat(ă) în întreținere (pentru familiile cu venituri între 1.250 și 5.000 lei/lună cu un salariat în familie); 75% din cheltuielile cu chiria și utilitățile (max. 900 lei/luna) pentru cei care își găsesc un loc de muncă la mai mult de 50 km fața de domiciliu (pentru familiile cu venituri sub 5.000 lei/lună).
> Evoluții sociale:
- Creșterea clasei de mijloc: Peste 1 milion de români vor avea salariul de peste 1.000 euro brut până în 2020.
- Locuri de muncă: Crearea a peste 850.000 locuri de muncă până în 2020.
- Reducerea șomajului: Reducerea ratei șomajului sub 3,5% până în 2020.
- Reducerea sărăciei: Reducerea numarului de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune sociala cu 1,5 milioane pâna în 2020.
- Reducerea decalajelor: Reducerea decalajelor de dezvoltare între mediul rural și cel urban cu cel puțin 15%.
 

Cultură; Culte:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Tineret; Sport:

> Tinerii pâna la 26 de ani, care urmeaza o școală profesională, studenți sau angajați: Credit 40.000 lei pentru: cursuri, chirii, avans casă. Dobânda subvenționată itegral de către stat, garantarea a 80% din valoarea creditului.
> Programul „Garanția pentru tineret”: finanțare: Programul Operațional Regional, 2017-2020, beneneficiari: 450.000 tineri, 16-24 ani
- Alocații pentru finalizarea studiilor: Cost: 21 milioane €, plătiți la unitățile de învâțământ, Beneneficiari potențiali: 60.000 tineri, 350 €/pers.
- Alocații pentru terminarea gimnaziului: Cost: 24 milioane €, plătiți la unitățile de învâțământ, Beneneficiari potențiali: 60.000 tineri, 400 €/pers.
- Burse profesionale 400 lei/lună: Cost: 64 milioane €, Beneneficiari potențiali: 60.000 tineri, din școlile profesionale
- Sprijin de 250 lei/lună pentru continuarea studiilor de către tinerii din familiile sărace: Cost: 180 milioane €, Beneneficiari potențiali: 270.000 elevi.
> Programul „Primul salariu”, tinerii cu studii superioare licențiați: durată program: 4 ani, impact anual: 180 milioane €, sursa: bugetul de stat, beneneficiari: 40.000 tineri/an:
- Garantare salariu de încadrare 2.500 lei brut în primii 3 ani de muncă
- Subvenționare 50% din cheltuielile angajatorului, în cei 3 ani, cu menținerea angajării pe 5 ani.
> Programul „HOPE”, antreprenoriat pentru tinerii cu risc de sărăcie: durată program: 3 ani, 2018-2020, impact: 60 milioane €, sursa: pocu, beneneficiari: 10.000 tineri:
- Tinerii proveniți din familiile sărace sau din centrele de plasament
- Firmele înființate de acești tineri vor beneficia de statutul de unități protejate autorizate acordarea de minigranturi
> Programe pentru tineri pentru însușirea unei profesii:
- UCENICIE: durată program: 4 ani, 2017-2020, impact: 160 milioane €, sursa: POCU și bugetul de stat, beneneficiari: 31.774 tineri 16-24 ani, Programe de ucenicie pentru învățarea unei meserii
- STAGII: durată program: 4 ani, 2017-2020, impact: 80 milioane €, sursa: POCU și bugetul de stat, beneneficiari: 52.000 tineri, absolvenți de studii superioare 20-24 ani, programe de stagii pentru experiență profesională
> Integrarea tinerilor pe piața muncii:
- Tranziție de la școală la muncă: Întreprinderi <50 salariați care angajează min. 5 ucenici, pentru minim 2 ani, 500 € an/ucenic
- Internshipuri: Transformarea internship-ului în contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, dar minim 2 ani, 1.000 € angajat
- Programe tip „Pasarelă”: Locuri de muncă temporare în sectorul public pentru dobândirea de competențe profesionale, 10.000 joburi în următorii 2 ani
> Păstrarea în țară a tinerilor profesioniști:
- Subvenții chirii și deplasare pentru joburi: Subvenționarea chiriei și utilităților reprezentând 75% din costul acestora, dar nu mai mult de 900 de lei pentru fiecare angajat care își găsește un loc de muncă la o distanță de 50 de km față de locul de reședință, anual din 2017.
- Revenirea tinerilor plecați din România: Set de stimulente financiare in vederea atragerii tinerilor înapoi în țară, precum subvenționarea chiriei, garantarea unui fond de investiții, scutirea de impozit pentru o anumită perioadă de timp etc)
- Prognoză pentru piața muncii: Program de prognoză a evoluției pieței muncii, de gestiune a curriculei școlare împreună cu Ministerul Educației și Ministerul Muncii
- Universități finanțate în funcție de angajare: Creșterea ponderii criteriului privind angajabilitatea în finanțarea instituțiilor de învățământ superior, precum și în clasificarea și evaluarea externă a instituțiilor de învățământ superior.
> Stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor:
- „România Start-up Nation”: Schemă de ajutor de stat pentru start-up-uri. Valoare: 200.000 lei / proiect / antrepenor, perioada: 2017-2020, beneficiari: 10.000 start-upuri anual, surse: Bugetul de stat, fonduri europene.
- Extinderea Programului Erasmus: Schimb de bune practici între antreprenorii europeni. Impact bugetar: 3 milioane lei.
> Sprijinirea tinerelor familii:
- Construcția și utilizarea eficientă a locuințelor sociale. Plan pentru construcția și utilizarea eficientă de locuințe sociale destinate familiilor dezavantajate, inclusiv valorificarea locuințelor abandonate. Implementare: 2018 – 2020.
- Programul Centre pentru familie. Locații special amenajate unde părinții pot lăsa copilului mic în grijă specializată, pe perioade scurte, pentru a putea desfășura alte activități strict necesare și urgente. Durata: 4 ani, efecte: 42 de centre, 42 de echipe de personal specializat care să ofere asistență, impact: 17 milioane lei, sursa: Bugetul de stat.
> Locuințe pentru tineri:
- Program național de locuințe pentru tineri cu subvenționarea chiriei, 1.500 locuințe/an. Destinație: locuințe de serviciu pentru medici tineri, profesori debutanți, tineri din medii dezavantajate, tineri cu dizabilități.
- Credite avantajoase pentru cursuri, chirii sau avans la casă, 40.000 lei, valoarea creditului, 80% garantat de stat, 100% subvenționarea dobânzii. Beneficiari: tinerii până la 26 ani care sunt angajați, urmează o școală profesională sau sunt studenți.
> Creșterea burselor pentru studenți. Premisă: Educația, cea mai sigură formă de ieșire din sărăcie. Principiu: Acces egal la educație pentru toți tinerii, la toate nivelurile. +50% 1 iulie 2017: 83 lei/student > 125 lei/student, +40% 1 ian 2020: 125 lei/student > 175 lei/student. Fondul de burse: 70% performanță - 30% burse sociale. Impact: 525 milioane lei (în 4 ani), beneficiari: 135.000 studenți, masteranzi și doctoranzi.
> Acces la facultate pentru tinerii din mediul rural
- 10% Locuri la facultate rezervate pentru tinerii din mediul rural (selecție pe criterii sociale și de performanță). Condiție: După absolvire va profesa în învățământul din mediul rural minim o durată egală cu perioada studiilor
- Creșterea burselor sociale: 360 lei/lună, astăzi, 2016 > 700 lei/lună, 1 iulie 2017 > 50% din salariul minim. Să acopere 2-3 mese pe zi la cantina studențească și cheltuielile cu îmbrăcămintea, încălțămintea și materialele de studiu.
> Educație și cultură pentru tineri
- Promovarea activităților vocaționale: Tabere tematice și programe naționale pentru pregătirea vocațională a tinerilor (muzică, pictură etc.) în parteneriat cu Ministerul Culturii și Ministerul Educației.
- Centrele comunitare de tineret: Înființarea pe lângă autoritățile publice locale a unor centre unde se vor organiza cursuri de dezvoltate perso- nală și profesională pentru tineri (limbi străine, pictură, muzică, antreprenoriat, TIC etc.)
- Deduceri pentru educație: Stabilirea unei sume anuale ce poate fi dedusă din im- pozitul datorat de fiecare persoană pentru cheltuielile educaționale (rechizite, taxe școlare, cursuri de formare, participare la conferințe).
- Portal online pentru joburi: Dezvoltarea unui portal online pentru tineri care sa cu- prindă oferta educațională, locuri de muncă, oferta for- mare continuă, posibilități de finanțare, obiective și in- formații culturale.
- Centre de orientare școlară: Construirea de centre de consiliere și orientare școlară în fiecare județ.
> Alte măsuri de sprijin pentru tineri
- Forme alternative de învățământ mai ales în zonele rurale și pent- ru tinerii de etnie romă
- Cooptarea asociațiilor de reprezentare a tinerilor în procesul de evaluare a programelor de studii
- +3000 de locuri de cazare în căminele școlare/universitare pentru tinerii din mediul rural
- Implementarea unor proceduri clare de recunoaștere a activităților de voluntariat pe baza Cadrului Național al Calificărilor
> Sport și divertisment pentru tineri
- Dezvoltarea sportului de masă: Dezvoltarea sportului de masă, prioritate națională (inclus în Proiectul de țară, până în 2020 alocarea să ajungă 1% din PIB). Mai mulți practicanți de sport = Mai puține paturi ocupate în spitale.
- Educația Fizică, disciplină obligatorie în învățământ, Grădinițe min. 1 oră/zi, Clasele I-IV min. 3 ore/săptămână, Clasele V-VIII min. 3 ore/săptămână + 2 ore colectiv sportiv , Licee min. 4 ore/săptămână + 2 ore colectiv sportiv , Universitate min. 2 ore/săptămână + 2 ore colectiv sportive
> Programul „România în mișcare”, Competiție sportivă de masă: între orașe, între commune. Pe parcursul unei zile în funcție de numărul participanților la o formă de mișcare, de la plimbare, la jocuri sportive cu participanți între 5 ani și 80 ani!
> Dezvoltarea infrastructurii și activității sportive în școli, în fiecare unitate școlară: Asociații Sportive Școlare, Utilare cabinet pentru medicina sportive, Baze sportive (teren sintetic descoperit, o mini sală de sport și un sector de atletism pentru viteză și sărituri), Competiții sportive școlare și universitare (Cel puțin 8 ramuri sportive)
> Selecția și susținerea celor mai buni sportivi:
- Centre de selecție și inițiere județene pentru copii și tineri cu vârste între 8 și 13 ani, cu pon- dere pe sporturile de interes national, dar și cu deschi- dere spre disciplinele cu tradiție locală.Acestea vor fi finanțate prioritar de autoritățile locale,susținute și de MTS, dar și de federațiile direct interesate
- Centru de de exelență national pentru federațiile de interes național, înființarea unor centre naționale de excelenta(1-2), pentru sportivi de 14-18 ani, cu finanțări venite de la bugetul MTS, M.E.C., al federației respective și al administrațiilor locale
> Dezvoltarea infrastructurii sportive naționale: 2 Săli Polivante (10-15.000 locuri), Câte 2 săli specifice pentru: atletism, gimnastică, tenis, scrimă, atletică grea (haltere, lupte, arte marțiale, box), 2 Baze nautice caiac-canoe, 2 Baze nautice canotaj, 4 Patinoare acoperite, 2 Hipodromuri, 1 Velodrom
> Dezvoltarea federațiilor sportive: 3 categorii de federații sportive, 15 federații de interes național, 15 federații pentru sporturi de perspectivă, Celelalte federații sportive.

Finanțe publice și buget:

> PSD propune înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Invesții (FSDI), 100% deținut de stat: 200 companii, 45 mld. Lei.
- De unde vin banii? Emiterea de obligațiuni ≈25 mld. lei, valorile active neperformante ≈1 mld. lei, dividende ≈10 mld. lei, atragerea altor surse în proiectele investiţionale ≈25 mld. lei.
- Cum facem? Înfiinţarea de companii, retehnologizare, capitalizare, asigurarea finanţării și transparenţă.
- Unde vom investi banii? autostrăzi și căi ferate de mare viteză, energie, sisteme de irigaţii, spitale, capitalizare CEC/Eximbank, cercetare &inovare.
- Cum vom dezvolta ţara? Procesare legume/fructe, procesare carne, combinat metalurgic, îmbuteliere apă minerală, produse farmaceutice, componente pentru industria de apărare.
- Administrarea FSDI se va realiza de către Consiliul De Supraveghere (9 membri selectaţi prin proceduri transparente, pe baza experienţei profesionale și a programului de management. Evaluare anuală pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de Guvern. Raport anual public privind performanţa economică a Fondului) și Comitetul Director (5 manageri selectaţi pe baza principiilor de bună guvernanţă). Evaluarea activităţii Fondului se va face anual de către o companie de audit cu reputaţie în domeniu.
- Principalele efecte în economie în următorii 4 ani: creșterea PIB (+20mld. lei), creșterea bugetului (+6mld. lei), noi locuri de muncă (+42.000).

> PSD propune un proiect de lege pentru eliminarea a 102 taxe nefiscale: mai mult timp și mai mulți bani pentru cetațeni, mai puțină birocrație.
- Când? 1 ianuarie 2017
- Ce impact? 0,1% din PIB
- Cât reprezintă? 80% din valoarea taxelor nefiscale, 90% din timpul necesar pentru plata taxelor nefiscale, 50% din numarul taxelor nefiscale.
- Care taxe? Timbrul de mediu pentru autovehicule - 1, Taxele de la Registrul Comerțului - 20, Taxele consulare și de cetațenie - 33, Taxa pentru cazierul fiscal - 1, Taxele radio-TV - 2, Taxa suplimentară pentru eliberarea pașaportului temporar - 1, Tarifele pentru pierderea sau modificarea actelor - 22, Taxele extrajudiciare de timbru - 13, Taxa pentru permisele de pescuit recreativ/sportiv - 1, Taxe pentru serviciile prestate de MAI pentru public - 4, Tarifele percepute de Casa Naționala de Pensii - 4.

> Venituri în plus la buget generate de efectele de multiplicare: aproximativ 30% din sumele intrate în economie sub forma de investiții în producție și servicii, vor veni la Bugetul General Consolidat sub formă de taxe și impozite, inclusiv TVA. Sursele de finanțare:
- Fonduri europene (cu excep¬ia subven¬iilor pentru agricultura): fonduri absorbite: 92,3 mld lei = 27,8 mld lei la buget până în 2020
- Fondul Suveran De Dezvoltare și Investiții: 50 mld lei = 15 mld lei la buget până în 2020
- Investiții (altele decât cele din fonduri europene și FSDI): 44 mld lei în plus față de 2016 = 13,2 mld lei în plus la buget față de 2016 – până în 2020
- Creșterea veniturilor pentru populație: 117,7 mld lei = 28,3 mld lei până în 2020
Aceste măsuri vor avea ca efect, până în 2020: PIB: 1014 mld lei, venituri la Bugetul General Consolidat de 330 mld lei, datoria guvernamentală 38,4% din PIB, deficitul bugetar 2% din PIB, salariul minim 1750 lei brut, salariul mediu 3950 lei brut, salariați cu normă întreagă 5,6 milioane persoane, punctul de pensie 1400 lei.
> Relaxare fiscală:
- impozit pe veniturile din salarii, din ianuarie 2018: 0% pentru salarii până la 2.000 lei brut, medici (indiferent de salariu) și IT-iști (indiferent de salariu, inclusiv cei cu studii medii); 10% pentru salarii peste 2000 lei brut
- scăderea contribuțiilor salariale de la 39,25% la 35% din ianuarie 2018
- impozit pe veniturile din pensii: 0% pentru pensii până la 2000 lei brut din ianuarie 2017 (în prezent, plafonul e la 1050 lei brut); 10% pentru pensii peste 2000 lei brut din ianuarie 2018. 90% dintre pensionari nu vor mai plati niciun tip de impozit sau contribuț¬ii: din ianuarie 2017, contribuția la sănătate 0%.
- impozit pe veniturile din activități independente, din ianuarie 2018: 0% pentru venituri anuale până la 24.000 lei brut; 10% din suma care depășește 24.000 lei brut pentru venituri anuale de peste 24.000 lei brut . Debirocratizare: se va depune o singura declarație pe an.
- contribuții pentru veniturile din activități independente, din ianuarie 2018: 0% contribuție la pensii (CAS) și sănătate(CASS). CAS se va plati la fondurile private de pensii sau la casele proprii de pensii. CASS se va plati o singură dată de catre persoanele fizice care obțin venituri (exclusiv salariați, pensionari, persoane scutite de lege) la nivelul salariului minim pe economie.
- alte venituri obținute de persoanele fizice (chirii, arenda, dobânzi, cedare bunuri, venituri agricole etc.) din ianuarie 2018: 10% impozit pe venit, 0% sănătate (CASS). Debirocratizare: Se va depune o singura declara¬ie pe an. CASS se va plati, o singura data, de catre persoanele fizice care obțin venituri (exclusiv salariați, pensionari, persoane scutite de lege) la nivelul salariului minim pe economie.
- Impozitul pentru transferul proprieta¬ții, din martie 2017: 0% pentru sume până la 450.000 lei, 3% din ce depășește 450.000 lei
- Impozitul pe terenul agricol, din ianuarie 2018: 0 lei / ha, dar 100 lei/ha pentru terenul nelucrat 2 ani consecutiv
- Impozitul pe autoturisme (cc <1.600 cm3), motociclete, microbuze, autobuze, tractoare, remorci, autovehicule de transport marfă etc., din ianuarie 2018, 0 lei.
- impozit pe C.A. pentru microîntreprinderi, din martie 2017: 1% pentru 1 angajat, plafonul crește până la 500.000 euro
- impozit pe profit pentru centre de cercetare-dezvoltare (Parcuri tehnologice, platforme industriale,
activitați de cercetare-dezvoltare-inovare), din martie 2017: 0%, scutire pe 10 ani
- impozit pe dividende, din ianuarie 2018: 0%
- TVA general, din ianuarie 2018: 18%
- TVA pentru vânzarea de locuințe, din martie 2017: 0%
- TVA pentru publicitate, din martie 2017: 9%
> Calculul accizelor se va face la cursul real al euro la data de 1 octombrie a anului anterior (în prezent calculat la 4,73 lei/euro).
> Stoparea externalizării profiturilor de către firmele multinaționale - începând cu 2018, se va implementa gradual (în 2 ani) Directiva CE 1164/2016, care prevede acest lucru.
> Majorarea plafonului pentru opț¬iunea de înregistrare la plata TVA (în cazul IMM i PFA), în două etape: a) de la 220.000 lei la 300.000 lei, prin actualizarea cursului de schimb euro-leu (de la 3,38 lei/euro cât e calculat astazi) și b) de la 300.000 lei la 1.000.000 lei - solicitare catre CE.

> Venituri în plus la buget 2020 față de 2016 - 98,4 miliarde lei, respectiv 9,7 % din PIB, din care: Fondurile europene atrase cu excep¬ția subven¬țiilor din agricultură (prin efectele de multiplicare) +0,8 % din PIB; Fondul Suveran de Investi¬ții (prin efectele de multiplicare) +0,6 % din PIB; Investi¬ții altele decât cele din fonduri UE și FSDI (prin efectele de multiplicare) +1,3 % din PIB; Creșterea veniturilor popula¬ției (prin efectele de multiplicare) +2,7 % din PIB; Creșterea gradului de colectare a taxelor și reducerea evaziunii +0,3 % din PIB; Venituri suplimentare din impozit pe profit de la companiile multinaț¬ionale și din redevenț¬e +0,3 % din PIB; Total venituri în plus la Buget ca urmare a creșterii economice estimate de Comisia Na¬ționala de Prognoză, fără a lua în calcul măsurile economice din Programul PSD (prin efecte de multiplicare) +3,7 % din PIB; Total venituri în plus la Buget prin Programul PSD +6 % din PIB
> Cheltuieli bugetare suplimentare, 2020 fa¬ță de 2016 - 89,2 miliarde lei, respectiv 8,8 % din PIB, din care: Eliminarea a 102 taxe nefiscale -0,1 % din PIB; Reducerea impozitului pe venit și a contribu¬țiilor, creșterea salariilor bugetarilor. -3,5 % din PIB; Eliminarea CASS, reducerea impozitului pe venit și creșterea pensiilor -3,2 % din PIB; Reducerea/eliminarea impozitului pe profit și a impozitului pe dividende -0,1 % din PIB; Reducerea TVA și a nivelului accizelor -1 % din PIB; Măsuri pentru cei cu activitaț¬i independente (Reducerea impozitului pe venit, plata CAS la fonduri private, plata CASS o singura dată) -0,2 % din PIB; Deduceri pentru copii, pentru CASS și pentru chirii. -0,5 % din PIB; Alte măsuri pentru persoane fi zice (Reducerea impozitului pe venit și eliminarea plaății CASS pentru chirii, arendă etc, precum și reducerea impozitului pe transferul proprietaății, eliminarea unor impozite pe autovehicule și pe terenul agricol lucrat) -0,2 % din PIB.
> Venituri bugetare suplimentare: +98,4 mld. Lei; +9,7 % din PIB
Cheltuieli bugetare suplimentare: -89,2 mld. Lei;-8,8 % din PIB
Diferență +9,2 mld. Lei; +0,9 % din PIB
Defi cit bugetar 2016 2,9 % din PIB; Defi cit bugetar 2020 2 % din PIB
> Evoluții economice:
- +57 mld. EURO la PIB: Vom deveni a 13-a economie în UE (înaintea Cehiei, Portugaliei sau Greciei). În prezent, ocupăm locul 17.
- +5,5 % creștere economică medie: Trecerea de la o economie bazată pe eficiență, la o economie bazata pe inovație.
- +32,5 % din PIB - venituri bugetare: Prin îmbunatățirea colectării și creșterea masei salariale cu cel puțin 45%.
- >70 % din media UE, creșterea PIB/locuitor: Raportare la paritatea puterii de cumpărare
- <3% deficit bugetar, <60 % din PIB - datorie publica: Respectarea criteriilor din Tratatul de la Maastricht.
 

Administrație publică; Reforma în sistemul de stat:

> Creșterea veniturilor pentru bugetari: din iulie 2017, adoptarea legii salarizării unitare, buget de bonusuri pe instituție de 5% din cheltuielile de personal, plata orelor suplimentare, plata gărzilor pentru personalul medical, acordarea unui tichet de vacan¬ță pe an, la valoarea salariului minim. Creșterea medie a salariului +56%.

Politică externă:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Apărare; Siguranța cetățeanului:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Industrie; IMM-uri; Comerț exterior:

> PSD își propune dezvoltarea și modernizarea României, având ca obiective: înființarea mai multor start up-uri și creșterea competitivității acestora și noi locuri de muncă bine plătite în economie.
- Cum facem? Schemă de ajutor de stat pentru start-up-uri: 200.000 lei/proiect/antreprenor, finanțare pentru 10.000 de start-up-uri anual. Procedură simplificată pentru depunerea și aprobarea proiectelor: online, 1 zi.
- Criterii de selecție: Alocarea financiară va fi realizată in funcție de contribuția proiectului la dezvoltarea Regiunii prin crearea de noi locuri de muncă bine plătite in urmatoarele domenii, identificate in Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020: agricultură, silvicultură, pescuit, acvacultură; textile, lemn, mobilă, industrii creative; turism, ecoturism; mediu; industria auto și componente; sănătate și produse farmaceutice; procesare alimente și băuturi; tehnologia informațiilor și comunicațiilor.
- Cum facem? Proceduri simplificate: 1 SRL gratuit, 1 Leu capital social, 1 zi înființarea firmei, 1 E-semnatură gratuită, 1 cont bancar gratuit. Programul Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului – cel puțin un incubator de afaceri în fiecare județ; Centre de expansiune economică: suport legislativ și tehnic pentru pătrunderea pe piețele externe; Un liceu antreprenorial în fiecare reședință de județ.
- Efecte în economie: 60.000 de locuri de muncă nou create până în 2020, +20% creșterea anuală a numărului de firme existente în România; o clasă de mijloc puternică şi mult mai numeroasă.

Energie; Mediu:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentară:

> Plata la timp a subvențiilor: 15 octombrie – avans; 1 decembrie, 31 martie – plata regulară.
- Beneficiari: 950.000 de fermieri români.
- Rezultat: scăderea costului de producție cu 10% (se evită cheltuielile generate de dobânzi și comisioane bancare angajate de fermieri din cauza întârzierii subvențiilor).
> Refacerea și extinderea sistemului de irigații: 86 amenajări – 1.980.000 ha până în 2020. Apa gratuită până la stația de punere sub presiune.
- Efecte: Creșterea randamentului stațiilor de pompare, scăderea gradului de degradare, reducerea pierderilor de apă pe canale. +196 Euro/ha/an, + 388 mil euro/an. Impact 2017-2020: 1,14mld. Euro (buget de stat) + 342 mil. Euro (FEADR).
- Beneficiari: 484 organizații ale udătorilor de apă pentru irigații, cu peste 200.000 agricultori.
> Dezvoltarea sistemului anti-grindină și de creștere a precipitațiilor.
- Finanțare: 45 mil eur de la buget.
- Termen 2017-2018
- Operaționalizarea celor 3 centre de comandă: Muntenia, Transilvania, Moldova. Punerea in funcțunea celor 7 unități de combatere: Prahova, Oltenia, Maramureș, Mureș, Timiș, Moldova 1 Iași, Moldova 2 Vrancea.
- 9,3 mil. ha protejate
> Creșterea absorbției fondurilor europene: 9,7 mld. Euro
- Măsuri pentru PNDR: Refacerea ghidurilor, îmbunătățirea procedurilor, asigurarea co-finanțării și garantării (FGCR și FGCIMM)
- Domenii principale: investiții în active (2,4 mld euro), dezvoltarea exploatațiilor (1,1 mld euro), grupuri de producători (200 mil euro), servicii de bază (1,3 mld euro), mediu și climă (2,9 mld euro), riscuri / despăgubiri (200 mil euro), bunăstarea animalelor (526 mil euro).
> Centre de colectare și unități de procesare:
- Investiție de 100 mil euro din Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții: minim 10 unități de procesare legume-fructe și depozite frigorifice = 500.000 tone legume și fructe procesate
- Investiție de 200 mil euro din Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții: unități de colectare ;i procesare lână și piei de ovine și caprine = 36.000 tone de lână & 8 milioane piei ovine și caprine.
> Refacerea balanței import-export pentru produsele deficitare:
- Program pentru susținerea produselor deficitare: programul începe în 2017, prin selectarea, pe baza datelor statistice a câte două produse agro-alimentare deficitare pe an. Primele produse (2017): tomatele și carnea de porc.
- Scop: reducerea importurilor și asigurarea consumului din producția internă.
- Alocare bugetară suplimentară an de an: 240 milioane euro
- Tomate românești: 8 ani ajutor pentru cultivarea tomatelor în spații protejate, costuri 120 mil euro anual, din bugetul de stat. 3000 euro anual pentru fiecare fermier cu peste 1000 mp de solarii. Beneficiari: 40.000 de fermieri, anual
- Carne de porc din fermele românești: : 8 ani ajutor pentru creștere, îngrășare și sacrificare, costuri 120 mil euro anual, din bugetul de stat. 10.000 euro anual pentru fermele cu peste 200 de capete. Beneficiari: 12.000 de crescători de porci, annual
> Eliminarea impozitului pe terenuri agricole lucrate, începând cu 2018
> Impozit 0 pentru tractoare, utilaje agricole, începând cu 2018
> Cadastrarea tuturor terenurilor agricole până în 2020, de către stat
> Program național de cercetare-dezvoltare: 100 mil euro în 4 ani: Academia de Științe Agricole și Silvice, Clustere de cercetare în care România are avantaj competitiv
> Program pentru agricultura ecologică și a produselor tradiționale:
- încurajarea producției bio, creșterea suprafeței cultivate la 500.000 ha
- laborator național pentru certificarea produselor ecologice și tradiționale
- centre de informare pentru producători privind facilitățile acordate
- spijin pentru producători, 14 produse protejate la nivel european până în 2020
> Program de încurajare a activităților din zona montană: 1 mld euro în 10 ani
- protecția resurselor naturale
- densitatea echilibrată a populației în zona montană
- crearea și conservarea locurilor de muncă
- crearea și protejarea infrastructurii de acces
> Credite de dezvoltare:
- pentru stimularea producíei vegetale, zootehnie, acvacultură și industrie alimentară: garanții de stat 80% din valoarea creditului de producție, dobândă mică 2% peste dobânda ROBOR, cu plafon maxim la 3 mil euro
- efect principal: producție suplimentară 1,75 mld euro
> Scutirea de la plata TVA a tuturor materiilor prime și serviciilor din agricultură, din martie 2017
> Pentru angajarea a 3 tineri (< 35 de ani), pentru cel puțin un an, scutirea angajatului și angajatorului de toate obligațiile către stat aferente salariilor celor 3 angajați, pe toată durata angajării, dar nu mai mult de 5 ani. +8.000 de angajați, impact bugetar 25 mil euro.
> Calificarea lucrătorilor din agricultură: cursuri de scurtă durată, printr-un parteneriat public-privat cu durata de 4 ani și impact de 4 mil euro, în care școlile liceale asigură pregătirea școlară și emiterea diplșomelor, iar fermierii agricoli recrutează cursanții și le asigură locul de muncă. 24.000 lucrători (8.000 exploatații x 3 lucrători/unitate).
> Măsuri legislative:
- reglementarea mai strictă a condițiilor legale privind achiziționarea terenurilor
- îmbunătățirea legislației din agricultură în sensul eliminării reglementărilor paralele – Codul Agriculturii
- realizarea Codului Apei și Solului
- simplificarea legislației și a procedurilor privind formele de sprijin din agricultura pe principiul ”o singură cerere, un singur ghișeu”
- îmbunătățirea legislației cu privire la trasabilitatea produselor agroalimentare
- realizarea unui sistem unitar de monitorizare a produselor intrate pe piața de consum care să facă posibilă eliminarea ”din fașă” a produselor contrafăcute sau neconforme, care pot afecta sănătatea consumatorului
- crearea de fonduri mutuale agricole pentru stabilirea veniturilor în cazul volatilității prețurilor la produsele agricole sau a produselor înregistrare
- revizuirea cu celeritate a legislației referitoare la managementul ambalajelor, ecarisaje și dejecții
- creșterea rolului Autorității Naționale penbtru Protecția Consumatorului, inclusiv prin suplimentarea personalului cu 1.000 de angajați

Infrastructură; Construcții:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Fonduri europene:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Încurajarea investițiilor; Piața de capital:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Turism:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Tehnologia informațiilor și comunicații:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Altele:

Menţiuni:

Măsurile propuse mai sus sunt extrase din programul de guvernare al partidului, care poate fi consultat integral, aici.