În sfârșit, ai cu cine!

Partidul Uniunea Salvați România (USR)


În sfârșit, ai cu cine!

Sănătate:

> Creșterea nivelului de finanțare - în următorii 2-4 ani, bugetul alocat trebuie să ajungă la cel puțin 6% din PIB, prin creștere graduală, an de an, iar aceste cheltuieli trebuie menținute și crescute, ulterior, prin bugete multianuale
> Inversarea piramidei serviciilor în domeniul sanitar - dezvoltarea medicinei de familie, prin alocări financiare mai mari, dotarea cu aparatură medicală și acordarea unor stimulente financiare pentru medici, astfel încât populația să aibă acces la servicii medicale de bază și medicamente esențiale, iar bolile să fie diagnosticate din timp și pacienții să fie îndrumați spre specialiști și spitale doar dacă este cazul. În plus, dacă ar beneficia de stimulente financiare, medicii de familie ar putea investi în propriile cabinete, pentru a forma echipe cu practici comune, care ar eficientiza sistemul sanitar și ar reduce presiunea pe resursele spitalelor, mai ales în zonele defavorizate.
> USR propune crearea unui pachet de bonusuri, astfel încât medicii de familie să fie încurajați să practice, timp de câțiva ani, în mediul rural-managementul eficient > Colectarea, publicarea și actualizarea datelor satistice care indică nevoile de sănătate ale populației (grupate, spre exemplu, pe regiuni, grupe de vârstă sau boli) și cheltuirea banilor alocați în funcție de aceste date.
> Elaborarea unui Plan Național al Spitalelor, astfel încât rețeaua de spitale din România să fie analizată, dimensionată și plasată geografic, în funcție de nevoile pacienților și situația din țară. Sunt necesare: crearea unor centre de excelență, descentralizarea anumitor servicii, implicarea spitalelor generale mai mici.
> Măsuri de îmbunătățire a eficienței spitalelor: management profesionist, clarificarea responsabilităților, în privința deciziilor legate de investiții, astfel încât directorii de spitale să ia hotărâri legate de personal și cheltuieli fără a fi amenințați, politic, de la centru.
> Acordarea de stimulente financiare, în funcție de rezultate și performanțe, nu pe sume fixe
> Personalul medical - investiții în educație și creștere profesională și menținerea personalului prin stimulente financiare, sociale și profesionale
> Digitalizarea sistemului - alocarea unor fonduri pentru crearea de aplicații utile - dosar electronic pentru pacienți, care să conțină toate datele, indiferent de furnizorii serviciilor. Astfel, s-ar economisi bani, accesul la date ar fi rapid, iar serviciile medicilor de familie ar fi integrate cu cele de specialitate (spitale) și cu cele de asistență socială
> Programe de prevenție - intensificarea campaniilor de informare despre riscurile la care se expun oamenii, printr-un stil de viață nesănătos, promovarea sportului prin programe populare

Educație; Cercetare:

> Învăţământul Performant prin susținerea profesorilor - creșterea finanțării în Educație, până la 6% din PIB, pentru salarii mai bune și pregătire profesională.
> Implicarea administrației locale, prin acordarea de bonusuri, unităților de învățământ, în funcție de rezultate și performanțe și pentru decontarea cheltuielilor cu transportul, chiria și întreținerea, pentru profesorii care lucrează departe de casă. Controlul modului în care sunt cheltuiți banii alocați. Reforma inspecției școlare, astfel încât evaluarea profesorilor să fie reală și eficientă. Profesorii ar trebui să aibă mentori, pe modelul unor ONG-uri de succes din România (Teach for Romania)
> Reforma programei - încurajarea creativității și asigurarea unui curriculum complex în domeniul tehnologiei informației, axarea pe probleme practice, nu doar teoretice, mai multă libertate pentru elevi, în alegerea propriului drum, ofertă mai largă decât real-uman, în funcție de interese, nevoi, pasiuni și abilități (autonomie în învățare).
> Promovarea educației non-profesionale (civică, financiară, artistică etc)
> Școlile profesionale - înființarea și dezvoltarea lor, dincolo de clusterele industriale, oferirea de subvenții pentru companiile care desfășoară programe de calificare la locul de muncă, deduceri de taxe pentru antreprenorii care angajează absolvenți de învățământ profesional, crearea de parteneriate public-privat, prin care dascălii calificați, din mediul privat să fie plătiți cu bani de la stat, stagii de practică pentru elevi, care să fie plătite, recunoașterea orelor de practică profesională ca experiență în domeniu și posibilitatea obținerii diplomei de bacalaureat. Elevii din învățământul profesional trebuie să aibă asigurate educația digitală și învățarea de limbi străine
> Învățământul superior - modificarea finanțării, astfel încât să se treacă la un sistem mixt, pornind de la clasificarea și ierarhizarea universităților, performanța academică și excelența în cercetare. Mai multă centrare pe student și pe nevoile sale - introducerea mentoratului, investiții în infrastructură (refacerea căminelor, construirea de noi cămine).
> Includerea explicită a studiilor masterale drept condiție de angajare în unele profesii, diviziune mai clară a masteratelor - masterate ce conduc spre doctorat și cercetare versus masterate profesionale, corelate clar cu cerințele pieței muncii.
> Crearea de masterate transversale, între mai multe departamente ale aceleiași facultăți sau între mai multe facultăți ale aceleiași universități

Justiție și anticorupție; Democrație:

> Lupta cu furtul și corupția
> Reducerea numărului de semnături necesare pentru propunerea candidaturilor, la toate tipurile de alegeri.
> Existența partidelor locale, cu condiția prezentării de candidaturi exclusiv în localitate, alegerea primarilor și a președinților de consilii județene, în două tururi de scrutin, corelarea listelor electorale cu Registrul Național de Evidență a Persoanelor, reducerea pragurilor electorale.
> Publicarea online a hotărârilor pronunțate în justiție.
> Evaluarea transparentă a activității judecătorilor și procurorilor, reducerea perioadei de soluționare a litigiilor, prin mărirea numărului de judecători, accesul online al justițiabililor la propriul dosar.
> Reforma achizițiilor publice, aplicarea strictă a unei liste negre care să conțină firmele și acționarii lor, care au fraudat statul.
> Sisteme de analiză automatizată și constantă a achizițiilor făcute de instituțiile statului și publicarea anomaliilor constatate. Contractele de achiziții trebuie să menționeze, clar, modul de lucru și să prevadă etape clare de realizare a proiectului, iar publicul să fie informat, periodic, în legătură cu stadiul de realizare a proiectului și, odată ce proiectul este gata, publicul să cunoască rezultatele-războiul cu birocrația

Piața muncii și crearea de noi locuri de muncă:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Pensii și asigurari sociale; Politici sociale:


> Anularea pensiilor speciale.

Cultură; Culte:

> Cultura vie: promovarea antreprenoriatului cultural - promovarea de politici care să stimuleze creativitatea și afacerile, prin identificarea de resurse și facilitarea accesului la finanțări nerambursabile.
> Integrarea culturii în conceptele de dezvoltare regională, dezvoltarea de alianțe între administrație, comunitatea de afaceri și mediul asociativ.
> Parteneriat public-privat pentru finanțarea de laboratoare dedicate inovației culturale și experimentului artistic.
> Investiții în mobilitatea artiștilor și a operatorilor culturali, promovarea schemelor internaționale de mobilitate, valorificarea patrimoniului, dezvoltarea cercetării și a explorării, pentru a deschide noi oportunități pe piața culturală-statutul artistului - crearea unui cadru legislativ adecvat, pentru recunoașterea meseriilor artistice, pentru definirea poziției artistului și a managerului cultural independent, precum și a condițiilor de angajare, de protecție socială și fiscalitate- reforma instituțiilor publice de cultură - artiștii independenți vor fi parteneri în acest proces de reformare, proces care vizează criteriile de recrutare a managerilor, tipul de management și principiile de atragere a fondurilor.
> Modificări structurale la legea managementului instituțiilor publice de cultură. Inițierea unei legi a mecenatului (transferarea, fără obligație, de către o persoană fizică sau juridică, a unui drept sau a unei proprietăți asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, către o persoană fizică, ca activitate filantropică, cu caracter umanitar, pentru desfășurarea unor activități în domeniile cultural, artistic, medico-sanitar sau științific)
> Patrimoniul național - resursă de dezvoltare locală - finalizarea și adoptarea codului patrimoniului național. Strategie pentru restaurarea patrimoniului, la nivel național, consilierea autorităților locale, de la centru, prin transmiterea de cunoștințe, pentru a putea scrie proiecte.
> Revizuirea legislației pentru facilitarea exproprierilor, în cazul monumentelor istorice de clasa A, în pericol de prăbușire

Tineret; Sport:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Finanțe publice și buget:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Administrație publică; Reforma în sistemul de stat:


> Creșterea transparenței instituțiilor publice și a cheltuirii banului public.
> Publicarea online a hotărârilor pronunțate în justiție.
> Evaluarea transparentă a activității judecătorilor și procurorilor, reducerea perioadei de soluționare a litigiilor, prin mărirea numărului de judecători, accesul online al justițiabililor la propriul dosar.
> Adoptarea grilei unice de slarizare în sistemul public, cocomitent cu evaluarea generală a administrației publice, după criteriile managementului administrativ performant, respectiv: definirea justă a rolului și a scopului instituțiilor, scăderea numărului de instituții contradictorii sau redundante, gradul de îndeplinire a obiectivelor instituționale, până acum, evaluarea periodică a departamentelor, în funcție de regulamentele de organizare și funcționare ale instituțiilor și evaluarea periodică a funcționarilor publici, în baza fișei postului.
> Stabilirea de priorități publice clare și pe termen lung, în funcție de care să fie cheltuiți banii alocați.
> Stabilirea consensuală de strategii naționale pe domenii-cheie: educație, sănătate, reforma administrației, transporturi / strategii cu planuri operaționale clare, publicate pe site-urile ministerelor de resort.
> Continuarea proiectelor de investiții, indiferent de rezultatele alegerilor-transparența totală - reformă radicală a accesului la informații - instituțiile statului să fie obligate să publice, constant, informații despre modul de funcționare, în format electronic. Aceste informații ar trebui să includă, cel puțin: bugetele, cu toate amendamentele și ajustările, toate cheltuielile, organigramele și toate numirile și promovările, semnarea, amendarea prin acte adiționale, închiderea și momentele principale ale execuției tuturor contractelor cu furnizorii de servicii și bunuri- e-guvernarea - modernizarea fluxurilor și a sistemelor informatice din administrația publică, folosirea resurselor de software deschis, pentru a evita dependența de anumiți furnizori, a asigura transparența soluțiilor informatice și a permite reutilizarea lor, de la o instituție publica la alta. Ca atare, agenda digitală a României trebuie să conțină, ca prioritate absolută, operaţionalizarea Coordonatorului pentru Tehnologia Informației (CTI)
> USR propune adoptarea unei strategii de dezvoltare și asigurare a interoperabilităţii sistemelor informatice publice şi implementarea cât mai rapidă a conceptului de CTI, la toate nivelele, prin organizarea unei structuri unice și independente la nivel central, care să organizeze proceduri de achiziție publică de soluții IT transparente. Același lucru ar trebui să se întâmple în administrațiile publice locale, care ar trebui încurajate să se grupeze, astfel încât să aibă servicii standardizate și performante în domeniul informatic

Politică externă:

> Uniunea Europeană - USR vrea ca România să acționeze, nu doar să reacționeze, adică să formuleze și să urmărească interesele naționale, nu doar să se alinieze poziției europene.
> Aderarea la zona euro rămâne un obiectiv strategic
> Pregătirea pentru președinția Consiliului UE, din 2019 - stabilirea de priorități, precum: păstrarea unității Europei, poziționarea alături de nucleul UE, susținerea reformelor în statele vecine (Republica Moldova, Ucraina), împiedicarea renunțării la politica agricolă și de coeziune și a pierderii fondurilor de către România și alocarea mai multor resurse pentru Strategia UE pentru Regiunea Dunării
> Menținerea Mecanismului de Cooperare și VerificareSpațiul Schengen - aderarea României la acest spațiu, întrucât a îndeplinit toate criteriile tehnice.
> Lobby pentru securizarea frontierelor externe și detașarea experților la Frontex
> Vecinii - dezvoltarea cooperării cu Ucraina, în economie și infrastructură. USR susține europenizarea, integritatea și suveranitatea Ucrainei.
> Republica Moldova - USR susține parcursul european al acestei țări și vrea ca România să încurajeze reformele privind independența justiției, lupta anti-corupție, însănătoșirea sectorului bancar și investigarea fraudelor. USR susține și ajutorul de dezvoltare acordat de România, Republicii Moldova, astfel că va contribui la votarea legii privind Agenția Română de Asistență pentru Dezvoltare și la crearea fondului ”Libertatea”, în cadrul RoAid, pentru a ajuta de-oligarhizarea Moldovei, prin proiecte privind media independentă, activități politici independente, ONG-uri și autorități locale libere de influența oligarhilor.
> NATO și apărarea națională - consolidarea capacităților de apărare ale României, prin investiții corespunzătoare, continuarea proiectelor regionale precum flota comună la Marea Neagră sub egida NATO
> Respectarea principiului proporționalității, în privința garanțiilor de securitate date de NATO componentei sudice și nordice ale flancului estic. Este nevoie de o prezență întărită a NATO, în regiune, care să restabilească echilibrul de forțe, în contextul situației din Crimeea
> USR susține ridicarea vizelor pentru cetățenii români, în SUA - și dezvoltarea cooperării economice, inclusiv prin atragerea de investiții americane

Apărare; Siguranța cetățeanului:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Industrie; IMM-uri; Comerț exterior:

> Reindustrializarea modernă - adoptarea unei strategii industriale bazată pe tranziția spre industrii de tehnologie medie și înaltă, exploatarea potențialului de a deveni un Sillicon Valley al Europei de sud-est și un hub industrial, logistic și de transport între Asia și Europa.
> România - lider mondial în științele datelor - țara noastră trebuie să își dezvolte capacitatea de colectare și prelucrare a informațiilor, pentru pe asta se vor baza mii de companii noi ,în industrii diverse, de la genetică la roboți industriali.
> România trebuie să depășească stadiul de țară de outsourcing și să preia și activitățile cu cea mai mare valoare adăugată din lanțul de producție, cum ar fi invenția, designul și crearea de prototipuri
> Clusterele industriale - consolidarea clusterelor industriale in jurul întreprinderilor, universităților și centrelor de cercetare existente și încurajarea creșterii unor industrii noi (dispozitive medicale și nanotehnologie la București, biotehnologie la Iași, semiconductori la Cluj etc).
> Susținerea antreprenoriatului - atragerea antreprenorilor în viața publică și civică, pentru transfer de cunoștințe, prin programe educaționale și de instruire + crearea de pachete de informații gratuite pentru antreprenori, atunci când își înființează o afacere
> Susținerea companiilor mici si medii pentru participarea la proiecte guvernamentale, susținerea antreprenoriatului în facultăți, prin oferirea de spații de lucru tinerilor antreprenori, crearea unui fond pentru susținerea startup-urilor tehnologice și de cercetare avansată.Investiții în programe de reconversie profesională (vouchere de cursuri, programe în parteneriat cu companiile IT),, axate pe tinerii sub 35 de ani ,care au absolvit specializări fără cerere pe piața muncii
> Asigurarea și dezvoltarea piețelor de desfacere pentru afacerile românești, simplificarea interacțiunii lor cu administrația publică-know-how din diaspora - instituirea de programe multiple și diverse, prin care specialiștii români să poată participa, fără să se întoarcă în țară (sub formă de: contribuție de know-how tehnic și relații de afaceri, facilitarea accesului românilor din țară la conferințe și târguri internaționale, promovarea afacerilor românești în străinătate și participarea în bordurile afacerilor românești, în calitate de mentori)

Energie; Mediu:

> Energia electrică - tranziție inteligentă și profitabilă către sursele regenerabile de energie - schema de susținere prin certificate verzi trebuie rezolvată urgent, prin soluții precum trecerea la un sistem de tarife reglementate
> Modernizarea rețelelor electrice - reorganizarea producției de energie în formă distribuită: multe puncte de producție (centrale mici) apropiate de consumator - tranziția la rețele inteligente, facilitarea interconectării la rețea, implementarea unor mecanisme digitale automate de supraveghere, comunicare și reglare, în timp real, în rețea-energia termică - USR susține o mai bună folosire a resurselor regenerabile în acest sector și promovează sursele de energie curată și politicile de creștere a eficienței energetice - biomasa trebuie să intre, rapid, într-un regim de reglementare și de consum eficient, cu dezvoltarea unor scheme de susținere adecvate
> USR propune ca toate măsurile economice și de investiții să fie supuse unor studii de impact, care să includă ca scopuri și reducerea sărăciei energetice, creșterea calității vieții și siguranța consumatorilor
> USR susține continuarea eforturilor de anvelopare termoizolantă și dezvoltarea capacității administrative necesare pentru a accesa fondurile europene pe care le avem la dispoziție, în acest sens
> Protejarea mediului - stoparea tăierilor ilegale de păduri - înființarea unei structuri separate a Parchetului care, alături de ingineri silvici integri, să destructureze infractionalitatea organizată din silvicultură și să combată corupția din Romsilva
> Continuarea aplicării și perfecționarea sistemului informațional integrat (“Radarul Padurilor”), debirocratizarea și depolitizarea managementului forestier, la toate nivelurile
> Înființarea urgentă și bugetarea Registrului Cadastral Forestier, în sistem electronic și open data, prin care să se înregistreze toate suprafețele de pădure și situația juridică aferentă, precum și funcțiile respectivei suprafețe de pădure, conform amenajamentelor silviceDescurajarea exportului de lemn neprelucrat - crearea unor programe guvernamentale care să încurajeze prelucrarea locală a lemnului
> Interzicerea exploatării miniere a aurului cu cianuri
> Elaborarea, de către primării, a Planului Integrat de Calitatea a Aerului
> Introducerea legislației specifice pentru implementarea tehnologiilor de reducere a disconfortului olfactiv

Agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentară:

> Încurajarea asocierii fermierilor - stabilirea unor măsuri favorabile asocierii (eliminarea dublei impozitări, asigurarea accesului la piață, la credite și la negocieri colective cu producătorii de semințe, combustibil și alte materii necesare)
> PNDR și Codul Civil - coborârea pragului de eligibilitate, din Programul Național de Dezvoltare Rurală, la 4 mii de euro, producție standard (acum, este de 8 mii de euro, producție standard, ceea ce face ca 97% dintre fermieri să nu primească ajutor, sub formă de mașini agricole, educație agricolă și servicii de consiliere și consultanță)
> Debirocratizarea PNDR, pentru ca măsurile de finanțare existente să poată fi accesate. Este necesar un audit al sistemului, în urma căruia să se acorde mult mai ușor finanțările, să se elimine mult din aparatul birocratic și să fie accentuat controlul ex-post
> Intrarea pe piață - acordarea de stimulente pentru înființarea de asociații între fermieri (prin asociere, micii producători locali pot intra pe piață, prin intermediul unei organizații cu management profesionist și putere de desfacere pe lanțuri comerciale locale sau naționale)
> Crearea de parteneriate între asociații și autoritățile locale sau ONG-urile de profil, pentru o mai bună integrare pe piață a producătorilor localiAsistența financiară acordată fermierilor, pentru stocarea și procesarea produselor agricole la standardele UE și acordarea unor servicii de formare profesională, consiliere și informare, adaptate nevoilor fermierilor mici și medii
> Creditarea și asistența socială - stabilirea unui fond de micro-creditare (din fonduri naționale), dedicat fermierilor de subzistență (care nu sunt eligibili la PNDR) - aceste fonduri s-ar acorda la dobânzi avantajoase și ar lua în considerare situațiile specifice ale fermierilor, în ceea ce privește termenele de plată - astfel, fermierii mici ar putea migra către culturi agricole de înaltă productivitate ( ar trece de la culturi de câmp, precum cereale, la legumicultură sau pomicultură)
> Toate măsurile economice adresate micilor fermieri ar trebui corelate cu un nivel crescut al accesului la servicii medicale și de educație, în mediul rural

Infrastructură; Construcții:

> Competența administrativă - reforma profundă a instituțiilor și companiilor ce gestionează infrastructura de transport: depolitizarea companiilor de stat care responsabile, alocarea resurselor umane de cea mai bună calitate, alocarea proiectelor strategice la firme, pe baza competențelor tehnice dovedite în proiecte similare anterioare, a resurselor materiale, logistice și financiare și a calității relației firmelor cu statul, o relație care trebuie să fie de încrederetransparența instituțiilor responsabile
> Informarea completă și la zi a publicului despre stadiul proiectelor și șantierelor, publicarea pe site-ul CNADNR/CFR/METROREX a rapoartelor lunare privind progresul proiectelor de infrastructură-planurile europene - implementarea urgentă a coridoarelor TEN-T (Trans-European Transport Network), cu cofinanţare europeană, conform Master Planului General de Transport. Aceste investiții trebuie gestionate de echipe noi, formate din profesioniști cu experiență
Demararea imediată a proiectelor privind autostrăzile Piteşti-Craiova, Paşcani-Bacău-Buzău-Bucureşti, Cluj-Oradea şi inelul de centură al Bucureştiului, ca drum rapid. Iar pentru acele zone unde autostrăzile vor ajunge mai târziu, trebuie continuat programul de reabilitare a drumurilor naţionale şi de construcţie de variante ocolitoare pentru localităţi
> Deblocarea proiectelor în derulare ale CFR Infrastructură şi lansarea proiectelor de reabilitare la 160km/h de pe coridoarele trans-europene
> Susținerea și dezvoltarea transportatorilor feroviari naţionali de călători şi de marfă, pentru a fi pregătiţi de deschiderea spaţiului unic feroviar, în 2023
> Interconectarea Moldovei -demararea imediată a fazei de pregătire a proiectelor care vizează autostrăzile Iași – Târgu Mureș și Pașcani-Bacău-Focșani-Buzău-București,urmată de licitarea lucrărilor de construcție, pe măsură ce proiectarea este gata.
> Transportul maritim și fluvial - dezvoltarea Portului Constanța, prin amendarea cadrului legislativ care reglementează activitățile portuare. Acesta trebuie să asigure un control mai bun asupra activităților de administrare portuară și să stimuleze investițiile operatorilor.
> Infrastructura portuară trebuie să fie o prioritate în următorii ani: trebuie construite terminale noi în partea de sud și pe insula artificială și trebuie dezvoltate infrastructura rutieră și cea feroviară
> Explotarea Dunării, ca variantă de transport ieftină și puțin poluantă - investiții în măsurare, semnalizare și dragaj, pentru a asigura navigabilitatea 365 de zile pe an
> Dezvoltarea de terminale intermodale în porturile dunărene Galați și Giurgiu, ca alternativă logistică la transportul rutier si feroviar

Fonduri europene:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Încurajarea investițiilor; Piața de capital:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Turism:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Tehnologia informațiilor și comunicații:

Programul nu ofera detalii despre acest aspect.

Altele:

> Abordarea problemelor pe care le întâmpină comunitățile românești în păstrarea și dezvoltarea identității lor culturale, etnice, lingvistice și religioase, asigurarea și menținerea acestor drepturi, în conformitate cu principiul reciprocității

Menţiuni:

Măsurile propuse mai sus sunt extrase din programul de guvernare al partidului, care poate fi consultat integral, aici. Suplimentar față de acest program, USR a aderat la Platforma #Romania100, propusă de premierul Dacian Cioloș pentru continuarea mandatului.