Partidul Verde (PV)

Ajunge! Se poate şi altfel!

Info generale

Partidul Verde (PV)

Anul înființării: 2005

Denumire anterioară: -

Slogan politic: Ajunge! Se poate şi altfel!

Doctrina politică: Ecologism

Poziționare politică: Centru

Principii și valori:

> Apărarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale;
> Promovarea şi apărarea democraţiei, a pluralismului politic şi a statului de drept;
> Promovarea principiilor doctrinare ale viziunii politice ecologiste şi transpunerea lor în decizii şi politici publice;
> Responsabilitatea faţă de mediu şi apărarea dreptului la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic;
> Promovarea tehnologiilor verzi, non-poluante şi a surselor regenerabile de energie;
> Sprijinirea dezvoltării durabile;
> Promovarea dreptăţii sociale şi a dreptăţii faţă de generaţiile viitoare;
> Promovarea principiului oportunităților egale pentru toți, a protecției sociale, a incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate și egalitatea de șanse între femei și bărbați;
> Apărarea valorilor societăţii deschise prin asigurarea unui cadru social de diversitate şi nediscriminare, prin discriminare înţelegând orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe baza de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice;
> Promovarea unei educaţii moderne şi performante şi a unor instituţii de învăţământ care să mizeze pe programe şi metode de predare pe baze raționale și științifice şi care să stimuleze creativitatea şi potenţialul copiilor şi tinerilor, promovarea culturii, a ştiinţei, a inovării şi cercetării ştiinţifice;
> Îmbunătăţirea serviciilor publice;
> Promovarea conştiinţei civice, a activismului, a implicării şi responsabilizării grupurilor sociale pentru un viitor mai bun în România şi în Uniunea Europeană;
> Promovarea unei economii de piață libere sustenabile, echitabile și incluzive;
> Stimularea liberei inițiative și a antreprenoriatului;
> Sprijinirea sectorului agricol şi a fermierilor și promovarea agriculturii ecologice;
> Funcţionarea democratică a instituţiilor;
> Promovarea unui climat de integritate în administrația publică locală și centrală;
> Respectarea şi apărarea drepturilor minorităţilor, inclusiv dreptul la identitate culturală, lingvistică, religioasă şi etnică al cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale;
> Promovarea libertăţii de gândire, de conştiinţă şi de religie, a toleranţei religioase şi a separării dintre biserică şi stat, ca garanţie a acestor libertăţi;
> Promovarea democrației și a drepturilor fundamentale la nivel internațional și a mijloacelor pașnice de rezolvare a conflictelor;
> Promovarea protecției animalelor și combaterea cruzimii față de acestea;
> Garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor individului în spaţiul virtual.
(sursa: www.partidulverde.ro)

Afiliere internațională: Global Greens

Afiliere europeană: Partidul Verde European

Structură:

Organele de conducere ale Partidului Verde sunt:
> Congresul
> Consiliul Național
> Biroul Permanent Național
> Biroul Executiv Central

Număr membri: 31129

Număr filiale: 48

Președinte: Constantin Damov

Detalii președinte:

-

Președinți anteriori:
Remus Cernea (2013)
Ovidiu Iane (2012-2013)
Silviu Popa (2009-2012)
Gheorghe Ionicescu (2005-2009)

Președinte de onoare:
Marcian Bleahu (2008-prezent)

Controverse:

Nu este cazul.

Localizare:

Activitate

Membri în Parlamentul European: -

Membri în Parlamentul României: -

Proiecte de lege inițiate:

> propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85 din 23 martie 2003 privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri
> propunere legislativă privind îmbunătăţirea mediului prin dezvoltarea mai multor spaţii verzi, "Un copac pentru fiecare copil"

Guvernări anterioare:

Nu este cazul.

Indicatori economici:

Încredere instituții:

Probleme penale

Nu este cazul.

Venituri/cheltuieli

Venituri/cheltuieli an 2015:

Venituri/cheltuieli campanie electorală alegeri parlamentare 2012: