Partidul Socialist Român (PSR)

Schimbarea e tot mai aproape!

Info generale

Partidul Socialist Român (PSR)

Anul înființării: 2003

Denumire anterioară: Partidul Alianța Socialistă/Partidul Alternativa Socialistă

Slogan politic: Schimbarea e tot mai aproape!

Doctrina politică: Socialism/Comunism

Poziționare politică: Stânga/Extrema stângă

Principii și valori:

> Înfăptuirea unui model socialist de dezvoltare durabilă, în condițiile statului social de drept și ale economiei socialiste de piață; modelul socialist de dezvoltare durabilă presupune un sistem de valori în care interesul național, libertatea, egalitatea, solidaritatea, colaborarea reciproc avantajoasă, emanciparea umană, justiția socială, conservarea naturii și pacea sunt inseparabile într-o societate în care poporul își conduce treburile democratic și echitabil;
> Pluripartidism, cu specificarea ca toate partidele parlamentare și neparlamentare să se bucure de un tratament egal pe scena politică românească;
> Pluralismul formelor de proprietate cu mențiunea ca toate acestea – publică, privată și mixtă – să se bucure de un tratament egal;
> Separarea reală a puterilor în stat, nu numai sub aspect declarativ; ne dorim ca puterea legislativă să nu mai fie antecamera puterii executive, iar puterea judecătorească să-și recâștige locul între puterile statului și să fie scoasă de sub presiunea politicului;
> Instaurarea în România a unui stat responsabil, în care instituțiile publice să fie capabile să rezolve problemele cetățenilor, iar funcționarii publici să fie responsabili de actele lor;
> Întemeierea obiectivelor și priorităților în domeniul politicii externe pe apărarea integrității teritoriale, a independenței și suveranității naționale, prin promovarea dialogului și a cooperării reciproc avantajoase cu alte state ale lumii, indiferent de orânduirea lor socială, așezând la baza acestor relații principiile egalității în drepturi, avantajului reciproc și neamestecului în treburile interne;
> Promovarea adevărului în locul minciunii, a muncii în locul politicilor speculative și a transparenței în actele publice;
> Instaurarea în România a unei democrații reale și, în plus, a unei democrații participative care să dea posibilitatea fiecărui cetățean să se exprime și să participe direct la actul de conducere democratică a țării;
> Pronunțarea cu fermitate împotriva celor care inițiază, organizează, săvârșesc sau sprijină, în orice mod, acțiunile totalitariste, extremiste, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste, care pot pune în pericol, sub orice formă, unitatea și integritatea teritorială a României precum și incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept.
(sursa: www.psr.org.ro)

Afiliere internațională: -

Afiliere europeană: Stânga Europeană

Structură:

Organele de conducere al Partidului Socialist Român sunt:
> Congresul 
> Consiliul Naţional 
> Comitetul Director 
> Biroul Executiv Central

Număr membri: 38987

Număr filiale: 34

Președinte: Constantin Rotaru

Detalii președinte:

Constantin Rotaru (n. 23 iulie 1955, satul Lăunele de Jos, comuna Dănicei, județul Vâlcea) este om de afaceri și om politic. În legislatura 1992-1996, a fost ales în funcţia de deputat de județul Vâlcea, pe listele Partidului Socialist al Muncii (PSM). În această calitate, a fost membru al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților. Din anul 2004, este ales membru al Consiliului Președinților în cadrul Partidului Stângii Europene (SE). A candidat la alegerile prezidențiale din 2009 și 2014.

Președinți anteriori:
Marin Badea (2015)
Constantin Rotaru (2003-2015)

Președinte de onoare:
-

Controverse:

> La congresul Partidului Socialist Român din 2010 s-a hotărît modificarea numelui în Partidul Comunist Român, dar modificarea a fost respinsă de Tribunalul București. Din sentința Tribunalului: “Examinând legalitatea schimbării denumirii petentului tribunalul apreciază că este neîntemeiată cererea de înregistrare a modificării denumirii petentului în Partidul Comunist Român, fiind contrară atât dispoziţiilor constituţionale cât şi prevederilor Legii siguranţei naţionale a României.”
> Constantin Rotaru, Președintele Partidului Socialist Român despre Revoluția din 1989: “Altfel spus, cine a avut numai o clipă de luciditate, a înțeles că lovitura de stat a avut ca obiectiv transformarea României într-o colonie și a poporului român într-un popor de sclavi.”

Localizare:

Activitate

Membri în Parlamentul European: -

Membri în Parlamentul României: -

Proiecte de lege inițiate:

Nu este cazul.

Guvernări anterioare:

Nu este cazul.

Indicatori economici:

Încredere instituții:

Probleme penale

Nu este cazul.

Venituri/cheltuieli

Venituri/cheltuieli an 2015:

Venituri/cheltuieli campanie electorală alegeri parlamentare 2012: